Aktualności

Weterynaryjne Centrum Badawcze powstanie na SGGW

2012.12.04 14:50 , aktualizacja: 2012.12.05 08:13
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Eliza Albrechcińska
fot.Eliza Albrechcińska
fot.Eliza Albrechcińska

Na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w warszawskim SGGW powstanie Weterynaryjne Centrum Badawcze (WCB). Prowadzone tam badania nad zwierzętami będą stanowiły punkt wyjścia do badań nad ludźmi.

 

W ramach projektu zakupiona zostanie niezbędna aparatura oraz powstaną laboratoria analityczne i badawcze. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego inwestycja otrzyma unijne dofinansowanie w wysokości ponad 10,2 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali przedstawiciele Samorządu  Województwa Mazowieckiego – marszałek Adam Struzik i członek zarządu Wiesław Raboszuk oraz Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie prof. dr hab. Alojzy Szymański.

 

Weterynaryjne Centrum Badawcze to zintegrowany zespół laboratoriów do badań na zwierzętach użytkowych (świnie, bydło, owce i kozy) w zakresie fizjologii i patofizjologii oraz chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego. Będą to zarówno badania podstawowe m.in. w zakresie nauk biomedycznych, medycznych i weterynaryjnych, jak i badania nad lekami, suplementami diety i dodatkami do pasz dla zwierząt w ramach realizowanych projektów naukowych. Centrum będzie także prowadzić działalność edukacyjną.

 

Dzięki utworzeniu placówki badawczej, na Mazowszu powstanie ogólnopolska, unikatowa baza do realizacji badań eksperymentalnych nad szeroko pojętym zdrowiem publicznym, w zakresie zarówno weterynarii, jak i medycyny – zwierzęta gospodarskie będą traktowane jako model człowieka.

 

Prowadzone będą m.in. eksperymentalne badania na temat patogenezy chorób oraz schorzeń zwierząt i ludzi. Jednym z takich projektów zgłoszonych do realizacji są badania nad „Syndromem X na modelach zwierzęcych świni i szczura ze zdiagnozowanym IUGR (wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu), wywołanym IUGR poprzez energetyczne niezbilansowanie diety ciężarnej matki”, z możliwością przeniesienia wnioskowania na ludzi. Szczegóły realizowanych projektów dotyczyć będą badań nad funkcją poszczególnych układów organizmu (szczególnie układu pokarmowego), badań neurohormonalnych, metabolizmu, ekspresji genów, portretów transkryptomicznych, jak i opracowanych metod terapii i oceny ich skuteczności.

 

Tytuł projektu: Aparatura WCB (Weterynaryjne Centrum Badawcze)

Całkowita wartość projektu: 12 738 501,83 zł

Kwota dofinansowania: 10 266 941,75 zł

Beneficjent: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Liczba wyświetleń: 491

powrót