Aktualności

Dane o działkach, budynkach, drogach czy zagospodarowaniu mazowieckich gmin i powiatów znajdziemy w Internecie

2012.11.12 15:15 , aktualizacja: 2012.11.13 15:18

Autor: oprac. UMWM, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Już w 2014 r. przedsiębiorcy, mieszkańcy, urzędy czy inwestorzy z Mazowsza będą mogli znaleźć w Internecie dane o działkach, budynkach, drogach, kolei, zabudowie, a także studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin.

 

Będą one dostępne na portalu www.wrotamazowsza.pl oraz w internetowych serwisach mapowych 322 partnerów projektu – 39 powiatów oraz 283 gmin. Wszystko dzięki, realizowanemu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, projektowi kluczowemu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Przedsięwzięcie wpisane jest do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”.

 

Głównym założeniem projektu jest utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych. Dzięki temu bez wychodzenia z domu będzie można m.in. sprawdzić dane o działce lub budynku, który planujemy kupić, czy też zapoznać się z planami zagospodarowania terenu danej gminy. 

 

W portalach dostępne będą przede wszystkim:

  • dane geodezyjne o działkach, budynkach, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, cieplnej, gazowej, teletechnicznej,
  • dane topograficzne zawierające informacje o wszystkim, co znajduje się na powierzchni ziemi, tj. wodach, drogach, kolei, roślinności, zabudowie, granicach jednostek podziału terytorialnego oraz rzeźbie terenu,
  • dane o zagospodarowaniu przestrzeni, tj. studia uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Budżet projektu wynosi 180 mln zł, z czego 153 mln zł to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w 2009 r., jego zakończenie zaplanowano na początek 2014 r.

 

Stan zaawansowania prac przedstawili m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Geodeta Województwa Mazowieckiego Krzysztof Mączewski podczas konferencji, zorganizowanej 12 listopada w Warszawie.

 

– Samorząd Województwa Mazowieckiego, we współdziałaniu z samorządami powiatowymi i gminnymi, sukcesywnie tworzy instrumenty wspomagające osiąganie celów i realizację zadań przyjętych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. W ideę budowy społeczeństwa informacyjnego, wpisuje się m. in. rozwój Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej, wdrażany e-urzad w samorządach gminnych i powiatowych oraz tworzone Bazy Wiedzy o Mazowszu – podkreślił marszałek Adam Struzik. Zwrócił też uwagę, iż realizowane przedsięwzięcie to poważne wyzwanie dla samorządu województwa oraz partnerów projektu. – Przy tak licznej grupie podmiotów, konieczne jest duże zaangażowanie wszystkich uczestników tak, aby założone cele zostały zrealizowane, a zamierzone efekty osiągnięte  – dodał. 

  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski

Liczba wyświetleń: 572

powrót