Aktualności

O przyszłości transportu wodnego

2012.11.08 14:05 , aktualizacja: 2012.11.08 14:31

Autor: Nina Małachowska, KM, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Budowa kompleksowego systemu dróg wodnych, modernizacja istniejących już korytarzy, a przez to rozwój efektywnej sieci transportowej to klucz do podnoszenia konkurencyjności regionów. Pod tym hasłem przebiegała w Brukseli międzynarodowa konferencja, w której Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował wicemarszałek Leszek Ruszczyk.

 

Spotkanie zatytułowane „Śródlądowe drogi wodne – wszystkie ręce na pokład! Jak poprawić łączność w Europie?” odbyło się 7 listopada br. Konferencję zorganizował Samorząd Województwa Mazowieckiego, z pomocą Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. oraz dzięki współpracy z województwami pomorskim i kujawsko-pomorskim. Te trzy regiony wspólnie angażują się w rewitalizację śródlądowych dróg wodnych E40 oraz E70.

 

Inicjatywa miała na celu podkreślenie roli, jaką odgrywają korytarze wodne w poprawianiu łączności transportowej. Dobre skomunikowanie wzmacnia konkurencyjność, wpływa na atrakcyjność turystyczną i przyczynia się do wzrostu gospodarczego obszarów – podkreślano. Korytarze umożliwiają także korzystanie z energochłonnych, czystszych i bezpieczniejszych form transportu.

 

Podczas konferencji reprezentanci polskich województw wręczyli przedstawicielowi KE Marcowi Vanderhaegenowi list intencyjny w sprawie woli współpracy przy aktywizacji gospodarczej wzdłuż projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa. List podpisany został przez włodarzy zainteresowanych regionów w maju br.

 

Jak zaznaczono podczas spotkania, żegluga śródlądowa odgrywa istotną rolę w transporcie towarowym w Europie. Ponad 37 tys. km dróg wodnych łączy ze sobą setki miast i obszarów przemysłowych. Średnia unijna wykorzystania infrastruktury wodnej wynosi 6,5 proc., podczas gdy w Polsce stanowi to zaledwie 0,01 proc. Dlatego Mazowsze, przez które przepływa Wisła, jest zainteresowane zwiększeniem potencjału tego rodzaju transportu. Duże znaczenie mają tu koszty – niższe w porównaniu z transportem drogowym i kolejowym, a także niskie oddziaływanie na środowisko naturalne i niezawodność.

 


W 2011 r. Komisja Europejska opublikowała Białą Księgę w sprawie transportu, prezentującą potencjał i znaczenie rozwoju żeglugi śródlądowej w Europie. Zapisy zawarte w publikacji podkreślają rolę śródlądowych dróg wodnych w budowaniu transportu intermodalnego oraz kładą nacisk na poprawę sieci połączeń w Europie.

  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska

Liczba wyświetleń: 711

powrót