Aktualności

Trzy lata działalności MAE

2012.11.07 14:15 , aktualizacja: 2015.03.31 12:10

Autor: tekst: Biuro Prasowe UMWM, wideo: Monika Guzowska, Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • Fot. Łukasz Welenc
  • Fot. Łukasz Welenc
  • Fot. Łukasz Welenc
  • Fot. Łukasz Welenc
  • Fot. Łukasz Welenc
  • Fot. Łukasz Welenc

We wrześniu br. skończył się trzyletni grant, który pozwolił utworzyć Mazowiecką Agencję Energetyczną (MAE). Jej działalność to nie tylko doradztwo i organizacja szkoleń czy konferencji. Skromny jubileusz stał się okazją do podsumowania działalności spółki.

 

Koniec grantu to jednak nie koniec działalności MAE. W tej chwili m.in. współpracuje przy inicjatywie Jessica, prowadzi trzy granty – badawczy nad magazynowaniem energii cieplnej, nad stworzeniem planu energetycznego dla Mazowsza, a także rozwojem Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i OZE.

 

Mazowsze jest największym poza Śląskiem konsumentem energii elektrycznej. W ciągu ostatnich 10 lat jej zużycie w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrosło w przypadku energii elektrycznej o 50 proc., a w przypadku energii na ogrzewanie o 35 proc. Jednak wciąż poziom wytwarzanej w naszym regionie energii jest niewystarczający. Potrzebne jest uświadamianie m.in. samorządów lokalnych o korzyściach płynących z racjonalnego użytkowania energii czy możliwościach wykorzystywania energii z odnawialnych źródeł.

 

 

 

Tym właśnie zajmuje się Mazowiecka Agencja Energetyczna, którą trzy lata temu utworzył Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z 51 partnerami. Powstała ona w ramach projektu „Utworzenie regionalnej agencji zarządzania energią w Województwie Mazowieckim” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 (Program „Inteligentna Energia dla Europy” – IEE).

 

MAE jako pierwsza agencja w kraju przeprowadziła przetarg na grupowy zakup energii. Wzięło w nim udział aż 16 największych mazowieckich szpitali. Z tej formy skorzystało już 197 instytucji – szpitali, urzędów, szkół, przedszkoli, bibliotek oraz ośrodków sportowych. Przyniosło to oszczędności finansowe średnio w wysokości ponad 20 proc.

 

Ważnym elementem działalności MAE jest współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach mechanizmu finansowego JESSICA, z którego część środków będzie przeznaczona na projekty wykorzystujące odnawialne źródła energii. Uczestniczy również w budowie inteligentnych sieci energetycznych „smart grid” zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym. MAE była także inicjatorem powstania Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i OZE, którego prace obecnie koordynuje.

 

Ważnymi przedsięwzięciami są obecnie unijne granty – EINSTEIN STES technologies – sezonowe magazynowanie energii promieniowania słonecznego oraz CEP-REC – regionalne planowanie energetyczne (Program Central Europe). Pierwszy z nich to jedyny tego typu projekt badawczy w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzony jest w budynku szpitala w Drewnicy. Drugi to niezwykle ważne przedsięwzięcie – modelowe w skali kraju, dzięki któremu powstanie regionalny plan energetyczny. Będzie to dokument wiążący dla samorządów lokalnych. Co ważne – może stać się wzorcem dla innych województw.

 

Działalność MAE to również usługi doradcze m.in. przy takich przedsięwzięciach jak budowa systemu instalacji kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej w gminach (ok. 1400 budynków jednorodzinnych), instalacja kolektorów słonecznych oraz modernizacja układu grzewczego w zakładach opieki zdrowotnej (12 szpitali na Mazowszu), ale też np. budowa instalacji biogazowej średniej wielkości wykorzystującej lokalne substraty rolnicze czy wykorzystanie gazu odpadowego w oczyszczalni ścieków do produkcji ciepła. W ramach swoich usług wspiera samorządy lokalne, jak i mazowieckie instytucje we wdrażaniu rozwiązań energooszczędnych.

 

MAE organizuje i współorganizuje szkolenia, konferencje i seminaria poświęcone tematyce efektywności energetycznej oraz pozyskiwaniu energii z odnawialnych źródeł.

 

Podczs konferencji, kóra odbyła się 7 listopada 2012 r.  Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu Wiesław Raboszuk.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 494 kB, Liczba pobrań: 363, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 532

powrót