Aktualności

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami wyzwaniem dla gmin

2012.11.06 15:35 , aktualizacja: 2015.06.01 00:14

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Od lipca 2013 r. zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odbioru odpadów. Odpowiedzialność za ich zagospodarowanie oraz odbiór przejmą gminy. By pomóc samorządom w przygotowaniu się do nowej rzeczywistości Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie podjął decyzję o zorganizowaniu cyklu bezpłatnych szkoleń, podczas których przedstawiciele gmin będą mogli wspólnie przeanalizować nowe przepisy, szukać rozwiązań oraz wymienić się doświadczeniami.

 

Nowa ustawa to nie tylko nowe zasady, które uporządkują system gospodarki odpadami. To przede wszystkim doskonały moment na zmianę naszego światopoglądu, a właściwie swego rodzaju filozofii śmieciowej. Do tej pory myśleliśmy głównie o tym, ile odpadów powstanie i gdzie będą składowane. Dziś nie to jest najważniejsze. Należy się bowiem zastanowić, jak przeprowadzić ich odzysk i ile gminy mogą na tym zyskać  – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Nowy system gospodarowania odpadami wprowadza wiele udogodnień dla mieszkańców. Ich dotychczasowe obowiązki związane m.in. z szukaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów przejmie gmina. To ona przeprowadzi przetarg mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który zajmie się zbieraniem odpadów oraz ich wywozem do odpowiedniego miejsca. Jednym z obowiązków gmin będzie również zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów (m.in. papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji). Lokalne władze muszą także zapewnić odzysk, recykling oraz przygotować do ponownego użycia wybrane rodzaje odpadów komunalnych.

 

                                             Skrót konferencji prasowej

 

W zamian za te udogodnienia mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie ze  stałą, wyznaczoną w drodze uchwały stawką – za odpady posegregowane opłata będzie niższa. O tym, jak często i w jaki sposób mieszkańcy będą płacić za wywóz odpadów, dowiedzą się jeszcze w tym roku. Rady gmin muszą bowiem podjąć tę decyzję w drodze uchwał do 1 stycznia 2013 r. Za pieniądze z opłat gmina będzie pokrywać koszty odbioru, wywozu, odzysku i unieszkodliwienia odpadów, a także punkty zbiórki selektywnej oraz administrację obsługującą cały system.

 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że zmiana przepisów nakłada na gminy wiele nowych obowiązków, które  wymagają dużego zaangażowania z ich strony. Dlatego postanowiliśmy zorganizować cykl szkoleń, które pomogą im rozwiązać choć część problemów związanych z nową ustawą – powiedziała członek zarządu województwa mazowieckiegoEwa Janina Orzełowska.  

 

 Ponieważ czas na organizację sytemu gospodarki odpadami jest bardzo krótki (większość uchwał gminy muszą podjąć do końca bieżącego roku) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego postanowił wesprzeć merytorycznie samorządy lokalne. Z myślą o nich na terenie Mazowsza przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-szkoleniowa Gmina właścicielem odpadów komunalnych. Jednym z jej elementów będzie cykl szkoleń Gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z nowymi regulacjami prawa, podczas których uczestnicy otrzymają poradnik Gospodarka odpadami w kontekście nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach szkoleń przewiduje się sesje warsztatowe, na których uczestnicy będą mogli powymieniać się doświadczeniami (nieliczne gminy jeszcze przed zmianą przepisów ogłosiły referendum, w wyniku którego przejęły na siebie nowe obowiązki zarządzania odpadami). Warsztaty to także okazja do wspólnego poszukiwania rozwiązań przy realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów problemów.

 

Spotkania odbędą się w siedmiu miejscowościach:

 

Ostrołęka – 7 listopada 2012 r.

Mława – 8 listopada 2012 r.

Płońsk – 9 listopada 2012 r.

Białobrzegi – 14 listopada 2012 r.

Radom – 15 listopada 2012 r.

Węgrów – 16 listopada 2012 r.

Grodzisk Mazowiecki – 19 listopada 2012 r.

 

Natomiast 26 listopada w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca cały projekt. Kampania zostanie dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc

Liczba wyświetleń: 1505

powrót