Aktualności

Pilawa stawia na odnawialne źródła energii

2012.10.29 12:50 , aktualizacja: 2012.10.29 14:53

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Oszczędności i troska o środowisko to główne korzyści płynące z inwestycji, które już niedługo będą realizowane w gminie Pilawa (pow. garwoliński). Kompleksową termomodernizację przejdą Szkoła Podstawowa w Puznówce oraz Komisariat Policji w Pilawie.

 

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 677 tys. zł unijnego dofinansowania. Umowę w tej sprawie podpisały, 29 października br., członek zarządu Janina Ewa Orzełowska, Burmistrz Miasta i Gminy Pilawa Albina Łubian oraz skarbnik Pilawy Jolanta Zawadka

 

W ramach inwestycji w budynkach ocieplone zostaną ściany, dachy i stropodachy. Planuje się wymianę okien i drzwi. Pojawią się też kolektory słoneczne, które wspomogą podgrzewanie wody, a modernizacja zaworów termostatycznych umożliwi miejscową regulację ogrzewania.

 

Przeprowadzone prace zmniejszą zużycie energii, co ograniczy koszty eksploatacji budynków objętych projektem. Założeniem inwestycji, oprócz korzyści ekonomicznych, jest też ograniczenie emisji CO2, tlenków siarki i pyłów  do atmosfery. Wpłynie to m.in. na zapobieganie degradacji cennych obszarów chronionych – Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym rezerwatu przyrody Rogalec, sąsiadujących z gminą  Pilawa.

 

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Pilawa

Całkowita wartość projektu: 1 106 531,94 zł

Kwota dofinansowania: 677 479,88 zł

Beneficjent: Miasto i Gmina Pilawa

Działanie 4.3.Ochrona powietrza, energetyka

  • fot. Mariusz Barcikowski
  • fot. Mariusz Barcikowski
  • fot. Mariusz Barcikowski

Liczba wyświetleń: 460

powrót