Aktualności

XIX Sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 10 września 2012 r.

2012.09.11 14:25 , aktualizacja: 2012.11.05 12:50

Autor: Elżbieta Tomaszewska, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska

Sesja rozpoczęła się nietypowo. Czterech radnych, w strojach z epoki, odczytało fragmenty Księgi XII „Kochajmy się” poematu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. W taki sposób Sejmik włączył się w ogólnopolskie czytanie tej narodowej epopei w 200. rocznicę „Ostatniego zajazdu na Litwie".

 

Głównym punktem obrad była informacja o trudnej sytuacji mazowieckich szpitali, spowodowana zmniejszeniem ich dofinansowania przez NFZ. Marszałek Adam Struzik podkreślił, że „nie będzie środków na finansowanie służby zdrowia w następnym roku budżetowym. Deficyt wyniesie aż 242 mln zł, jednak przy rzeczywistym zapotrzebowaniu, przewidzianym w wysokości 9 647 577 tys. zł, niedobór wyniesie ponad 859 mln zł. Jesteśmy jedynym województwem w kraju, które zostało tak potraktowane. Pozostałe województwa otrzymały wzrost nakładów na służbę zdrowia o kilka procent”. Jak to się przełoży na funkcjonowanie na Mazowszu 1800 placówek zdrowia i 100 szpitali?

 

Mazowsze wypracowuje 22 proc. PKB i od lat dofinansowuje podmioty lecznicze w województwie mazowieckim, pomimo 6 mld zł „janosikowego” wpłacanego od 2004 r. do budżetu państwa na rzecz innych samorządów. Marszałek przypomniał, że w mazowieckich zakładach opieki zdrowotnej leczą się mieszkańcy całego kraju. Ograniczenie środków najbardziej dotknie szpitale, które stracą średnio ok. 11 proc. dochodów. Niesie to za sobą realne ryzyko zaburzenia ciągłości funkcjonowania placówek, a dla pacjentów oznacza dłuższe kolejki do przychodni, dłuższy czas oczekiwania na zabiegi.

 

Przedstawiciele wszystkich sejmikowych klubów politycznych zabrali głos w tej sprawie – jednobrzmiący, popierający. Trzeba zrobić wszystko, by tę sytuację zmienić. Radny Krzysztof Gawkowski przypomniał, że nie rozmawiamy tylko o kondycji finansowej Mazowsza, ale o ludziach - chorych i tych, którzy w przyszłości zachorują. Metodą na ratowanie sytuacji, na kolejny rok, jest uruchomienie funduszu rezerwowego NFZ. To doraźne rozwiązanie, nad systemowym trzeba jednak intensywnie pracować. Nie leży to jednak w gestii samorządu województwa, który może - i to czyni - lobbować na rzecz zmian w systemie finansowania służby zdrowia.

 

Drugim ważnym punktem obrad było przedstawienie przez przewodniczącego sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Leszka Przybytniaka, stanowiska w sprawie uruchomienia przez Rząd RP pomocy dla gospodarstw dotkniętych skutkami gwałtownych burz i gradobicia. Ucierpiały drzewa i krzewy owocowe, uprawy warzyw pod osłonami i zboża. Praktycznie w całości został zniszczony rzepak. „Niezwłoczne udzielenie pomocy będzie miało decydujący wpływ na szybkie odtworzenie produkcji” – czytamy w stanowisku. Ponadto Sejmik przyjął uchwały związane z budżetem województwa oraz dotyczące likwidacji aglomeracji ściekowych i tworzenia nowych.

Artykuły powiązane

Liczba wyświetleń: 742

powrót