Aktualności

Mazowiecki Park Krajobrazowy świętuje 25- lecie

2012.09.06 13:15

Autor: Milena Szymańska (OR), Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • Fot. Milena Szymańska
  • Fot. Milena Szymańska
  • Fot. Milena Szymańska
  • Fot. Milena Szymańska
  • Fot. Milena Szymańska

Z okazji jubileuszu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka w dniach 5-6 września br. odbyła się konferencja naukowa poświęcona działalności parków krajobrazowych oraz ochronie przyrody połączona z uhonorowaniem osób zasłużonych dla Parku.

 

Podczas inauguracji konferencji, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk, wręczył na ręce dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwestra Chołasta Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”. Jest to odznaczenie nadawane za całokształt działalności realizowanej na rzecz województwa mazowieckiego. Członek zarządu podkreślił, że poprzez aktywną edukację, informację oraz promocję w dziedzinie ochrony przyrody i środowiska Mazowiecki Park Krajobrazowy przyczynia się do propagowania właściwych postaw proekologicznych lokalnej społeczności. Utworzony ćwierć wieku temu MPK pełni nieprzerwanie swoją misję ochrony lasów i najcenniejszych przyrodniczo obszarów po prawej stronie Wisły.

 

Kolejne odznaczenie przyznano Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który dzięki swojej współpracy z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym umożliwił realizacjęszeregu działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Fundusz wspomaga pracę placówki, udzielając jej wsparcia finansowego m.in. w zakresie działań związanych z czynną formą ochrony przyrody, działalności wydawniczo-publikacyjnej książek i albumów oraz organizację spotkań, konkursów, czy wycieczek edukacyjno-ekologicznych.

 

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat funkcjonowania parku krajobrazowego na terenie aglomeracji miejskiej oraz sposobów zachowania walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

Mazowiecki Park Krajobrazowy został utworzony w latach 1986-1988 w celu ochrony lasów i najcenniejszych przyrodniczo obszarów po prawej stronie Wisły. Obejmuje południowo-wschodnią część Warszawy (Wawer, Wesoła), Józefów, Otwock, Karczew oraz gminy: Wiązowna, Celestynów, Osieck, Sobienie-Jeziory, Kołbiel, Pilawa. Jego powierzchnia wynosi 15 710 hektarów, a dodatkowo w strefie ochronnej parku znalazł się obszar 7992 ha. Park wchodzi w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych wraz z Brudzeńskim Parkiem Krajobrazowym, Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym, Kozienickim Parkiem Krajobrazowym im. prof. Ryszarda Zaręby i Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym.

 

Park został zaprojektowany przez mgr. inż. arch. Bolesława Króla. Podbudowę naukową stanowił szereg prac magisterskich wykonanych w Instytucie Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego pod kierunkiem prof. Henryka Zimnego i doc. Janusza Janeckiego.

 

W 2001r. Park otrzymał imię Czesława Łaszka – wieloletniego wojewódzkiego konserwatora przyrody, od lat związanego z Parkiem.

Liczba wyświetleń: 648

powrót