Aktualności

Nadzwyczajne posiedzenie Okręgowej Izby Lekarskiej

2012.09.03 09:00

Autor: Mariusz Rudnicki, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Niepokojąca sytuacja finansowa służby zdrowia na Mazowszu oraz wymagania związane z wykonywaniem zawodu lekarza to zagadnienia, które zdominowały dyskusję podczas nadzwyczajnego posiedzenia Okręgowej Izby Lekarskiej.

 

Wiele emocji wzbudziła rozmowa na temat zarządzenia prezesa NFZ w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom. Zgodnie z dokumentem lekarzom przybywa nie tylko obowiązków, ale także rośnie ich odpowiedzialność. Tym, którzy od 1 lipca br. wystawiają recepty na leki refundowane grożą konsekwencje finansowe za tzw. „rażące nieprawidłowości”. Zapis o karach dla lekarzy był w tym roku powodem już dwóch akcji protestacyjnych. Jak podkreślili uczestnicy spotkania, do tej pory nie uzyskali jednak precyzyjnego określenia przypadków, za które grozi pociągnięcie do odpowiedzialności.

 

Innym ważnym tematem dyskusji okazała się tragiczna prognoza finansowa na przyszły rok. Według zatwierdzonego projektu planu finansowego NFZ na 2013 r. województwo mazowieckie, jako jedyne w kraju, otrzyma mniejsze niż dotychczas pieniądze dla szpitali. Jak zobrazowano podczas posiedzenia wiązać się to będzie m.in. z:

  • brakiem możliwości zabezpieczenia w pełni środków na finansowanie bieżącej działalności świadczeniodawców;
  • drastycznym obniżeniem planowanych kosztów świadczeń na leczenie szpitalne w stosunku do roku 2012 - spadek o pond 512,5 tys. zł i niedobór ponad 701,8 tys. zł w stosunku do realnych potrzeb;
  • brakiem możliwości finansowania nowych zadań i rozszerzenia zawartych kontraktów w związku z rozwojem zaplecza udzielania świadczeń, zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu czy wprowadzaniem nowoczesnych procedur medycznych;
  • brakiem oczekiwanego dostępu do badań diagnostycznych i hospitalizacji w szczególnie deficytowych podstawowych świadczeniach szpitalnych.

 

Plan finansowy na przyszły rok jest krzywdzący dla Mazowsza i działa na szkodę leczących się tu pacjentów – podkreślono. Środki dla Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na 2013 spadną o 2,69 % w stosunku do planu na 2012 r. Tymczasem w pozostałych województwach, w stosunku do roku 2012, nastąpił średnio wzrost o 3,24 %.

 

W spotkaniu, które odbyło się 31 sierpnia br., Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował m.in. wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

  • fot. arch. UMWM
  • fot. Leszek Baranowski
  • fot. Leszek Baranowski

Liczba wyświetleń: 274

powrót