Aktualności

Powołania dla mazowieckich pedagogów

2012.08.22 13:00

Autor: Lech Marchlewski (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Leszek Ruszczyk wręczyli powołania na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych podległych Samorządowi Województwa Mazowieckiego 11 nauczycielom.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego przedłużył pełnienie stanowiska dyrektora na kolejne 5 lat następującym osobom: Małgorzacie Dąbkowskiej (Zespół Szkół Ogólnokształcących w MCLChPiG w Otwocku), Zofii Wojciechowskiej (Zespół Szkół Specjalnych w MCR w Konstancinie-Jeziornie), Krzysztofowi Dąbrowskiemu (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie) i Jerzemu Kwiatkowskiemu (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Radomiu).

W wyniku postępowania konkursowego powierzono stanowisko dyrektorów: Magdalenie Kliber (Zespół Szkół Ogólnokształcących w MCN w Józefowie), Lidii Pietrzyk (Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Radomiu), Urszuli Łukasiewicz (Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach), Krystynie Milewskiej-Stasinowskiej (Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku Mazowieckim), Małgorzacie Ziębie (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Radomiu) i Hannie Konnak-Mierzyńskiej (Zespół Szkół Specjalnych w MCN w Zagórzu). Ponadto pełnienie obowiązku dyrektora powierzono Iwonie Olejnik (Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie).

Podczas uroczystości odbywającej się 22 sierpnia br. pożegnane zostały także dwie odchodzące na emeryturę, zasłużone dla mazowieckiej edukacji dyrektorki: Zofia Ciołczyk z Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Siedlcach, która sprawowała tę funkcję 10 lat, oraz pracująca na tym stanowisku 16 lat Janina Łazarczyk z Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie.
 

  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka
  • fot. Dorota Ł. Cichocka

Liczba wyświetleń: 766

powrót