Aktualności

Ponad 26,7 mln zł na laboratoria dla biznesu

2012.08.14 14:50 , aktualizacja: 2012.08.14 15:02
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Hanna Maliszewska
fot.Hanna Maliszewska
fot.Hanna Maliszewska

Przy Instytucie Wysokich Ciśnień PAN powstanie kompleks laboratoriów, z którego rozwiązań będą mogły czerpać m.in. mazowieckie firmy. Innowacyjne będą zarówno wypracowywane naukowo technologie, jak i sama organizacja pracy.

 

Baza laboratoryjna posłuży co najmniej sześciu jednostkom naukowym. Z uwagi na rangę projektu, został on decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego umieszczony na liście projektów kluczowych i uzyskał dofinansowanie unijne w wysokości ponad 26,7 mln zł (koszt całości wyniesie ponad 37,4 mln zł).

 

14 sierpnia br. umowę w tej sprawie podpisali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz dyrektor Instytutu Wysokich Ciśnień PAN prof. Izabella Grzegory.

 

Projekt jest doskonałym przykładem pomostu pomiędzy nauką a biznesem. Sektor nauki, niezwykle silny na Mazowszu, ma wiele do zaoferowania nie tylko mazowieckim, polskim ale i światowym firmom. Dobrze, że środki unijne pomagają w realizacji takich inicjatyw. Przyszłość mazowieckiej gospodarki w dużej mierze zależeć będzie bowiem od powodzenia tych przedsięwzięć – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Jest to jeden z ciekawszych i ważniejszych projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Mam nadzieję, że jego realizacja przebiegnie bez zakłóceń i zgodnie z planem – dodał członek zarządu Wiesław Raboszuk.

 

Dzięki unijnej dotacji możliwe będzie stworzenie nowoczesnego miejsca badawczego. Wybór laboratoriów poprzedzony był analizą rynkowego zastosowania efektów ich pracy. Powstaną zatem: laboratorium utrwalania żywności wysokim ciśnieniem, laboratorium konstrukcji i badań aparatury wysokociśnieniowej, laboratorium wytwarzania wysokiej jakości podłoży GaN metodą wysokociśnieniową, laboratorium wytwarzania elementów z materiałów przetwarzanych metodami plastyczności pod ciśnieniem oraz laboratorium ceramiki specjalnej z sekcją wytwarzania laboratoryjnego oprzyrządowania specjalistycznego.

 

W krajach wysoko rozwiniętych badania naukowe są istotnym elementem poprawy konkurencyjności gospodarki. W Polsce nadal panuje przekonanie, że krajowych badań nie da się wykorzystać. Wiele firm, głównie z powodów finansowych, boi się wprowadzania innowacyjnych technologii. Szczególnie kosztochłonna i ryzykowna jest faza rozwoju pomysłu – badania podstawowe, następnie przemysłowe, aż po utworzenie prototypu. Nakład kapitału na samodzielne wdrożenie innowacji jest wyższy niż czerpanie z opracowanych już rozwiązań. Inwestorzy niechętnie ponoszą koszty nowoczesnej aparatury, powierzchni produkcyjnej itp. w momencie, gdy nie są w stanie samodzielnie ocenić innowacyjności rozwiązania i szans jego wdrożenia. Powstałe w ramach projektu laboratoria mogą więc przyczynić się do szerszego wykorzystania badań nad technologiami.

 

Dzięki pracy Instytutu Wysokich Ciśnień PAN mazowieckie firmy będą mogły posłużyć się opracowanymi technologiami. Z infrastruktury laboratoryjnej korzystać będą w ramach wspólnie prowadzonych projektów przedstawiciele co najmniej sześciu jednostek naukowych. Tak silny naukowo ośrodek badawczy będzie dla biznesu źródłem naukowych odkryć, nowych praktycznych rozwiązań.

 

W ramach projektu zostanie wybudowana część modułowych hal laboratoryjno-technologicznych (sześć z dziewięciu zaprojektowanych modułów o powierzchni 346 m2). Dzięki temu możliwe będzie zainstalowanie w tak dużej przestrzeni prototypów linii doświadczalnych. Poza tym budynek w Celestynowie ulegnie modernizacji na potrzeby laboratorium ceramiki specjalnej. Projekt obejmuje również montaż niezbędnego wyposażenia, np. chłodni, clean-roomów, dźwignic, instalacji gazów technicznych.

 

Tytuł projektu: Rozbudowa laboratoriów i stworzenie prototypów linii doświadczalnych dla innowacyjnych technologii przygotowanych do wdrożenia przez grupy badawcze Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Całkowita wartość projektu: 37 446 445 zł

Kwota dofinansowania (EFRR i budżet państwa): 26 732 500 zł

Beneficjent: Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

 

Inwestycja zostanie dofinansowana z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Liczba wyświetleń: 416

powrót