Aktualności

Tramwaj konny w Mrozach

2012.08.13 09:05 , aktualizacja: 2012.08.13 12:19

Autor: Mariusz Rudnicki, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

 • fot. Tomasz Stefański
 • fot. Dariusz Mól,...
 • fot. Dariusz Mól,...
 • fot. Dariusz Mól,...
 • fot. Dariusz Mól,...
 • fot. Tomasz Stefański
 • fot. Tomasz Stefański
 • fot. Dariusz Mól,...
 • fot. Tomasz Stefański
 • fot. Tomasz Stefański
 • fot. Tomasz Stefański
 • fot. Dariusz Mól,...
 • fot. Dariusz Mól,...
 • fot. Dariusz Mól,...

W ramach Kompleksu Turystycznego w gminie Mrozy (pow. miński) wznowiono regularne kursy jedynego w Polsce tramwaju konnego. Wzdłuż jego trasy utworzono ścieżkę edukacyjną przedstawiającą walory przyrodnicze i zdrowotne rezerwatu „Rudka Sanatoryjna”.

 

Pierwszy kurs tramwaju konnego na trasie Mrozy – Rudka miał miejsce w 1902 r., wkrótce po rozpoczęciu budowy szpitala w Rudce. Decyzja o powstaniu placówki związana była z rozszerzającą się na tych terenach epidemią gruźlicy. Teodor Dunin, wybitny lekarz bakteriolog, zaapelował wówczas o utworzenie specjalistycznego ośrodka, w którym chorzy mogliby dochodzić do zdrowia. Ze względu na klimat idealnym miejscem okazała się Rudka koło Mrozów.

 

Sanatorium znajdowało się kilka kilometrów od stacji kolejowej, na której wyładowywano materiały budowlane przywożone pociągiem z Warszawy. Aby ułatwić ich transport do Rudki, położono tory pod kolejkę konną. 29 listopada1908 r., po raz pierwszy, tramwaj konny przewiózł do Rudki ludzi. Kolejka kursowała nawet sześć razy dziennie przez 59 lat, po raz ostatni odjechała w 1967 r.

 

Kilka lat temu podjęto decyzję o odbudowie trasy tramwaju konnego. Odtworzono szlak, zrekonstruowano wagon i na nowo ułożono szyny na trasie liczącej niecałe 2 km. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków PROW 2007-2013 w ramach osi 4 LEADER, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

 

10 sierpnia br. odbyło się oficjalne otwarcie trasy, poprzedzone prelekcją na temat historii tramwaju konnego w Rudce oraz ścieżki edukacyjnej poprowadzonej wzdłuż tej trasy. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz członek zarządu Janina Ewa Orzełowska. Ceremonię uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży z gminy Mrozy.

Liczba wyświetleń: 943

powrót