Aktualności

Nowy sprzęt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej na Mazowszu

2012.08.01 14:15

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

  • fot. arch. MJWPU
  • fot. arch. MJWPU
  • fot. arch. MJWPU

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej wzbogaci się o cztery samochody specjalistyczne, dwa kontenery oraz zestaw pompowy. Zakup sprzętu możliwy będzie dzięki unijnemu dofinansowaniu w wysokości ponad 3,8 mln zł. Decyzję o przyznaniu dotacji podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

Preumowę w tej sprawie podpisali, 1 sierpnia br., wicemarszałek Leszek Ruszczyk, członek zarządu Janina Ewa Orzełowska oraz Mazowiecki Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Gustaw Mikołajczyk. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 7,5 mln zł.

 

Nowe samochody zastąpią dawno już wyeksploatowane pojazdy. Nowoczesny sprzęt zostanie skierowany do obsługi akcji ratunkowych, zwłaszcza tych o charakterze klęsk żywiołowych.

 

Projekt zakłada zakup czterech specjalistycznych samochodów, w tym:

  • samochodu specjalnego z drabinami mechanicznymi, wyposażonego w działko do podawania wody i piany. Będzie to pojazd typu miejskiego z dwuosobową kabiną jednomodułową. Nowoczesne drabiny pożarnicze posiadają wiele walorów techniczno-taktycznych, pozwalających na pracę podczas akcji wymagających sięgnięcia np. do wykopów czy powierzchni zbiorników wodnych. Samochody tego typu wykorzystywane są także podczas usuwania skutków miejscowych zagrożeń i pożarów. Atutem drabin mechanicznych jest możliwość wykorzystania ich jako samodzielnego masztu transmisyjnego zwiększającego zasięg łączności bezprzewodowej podczas działań w rozległym terenie;
  • średniego samochodu ratowniczo-gaśniczegoz agregatem proszkowym. Pojazd będzie wyposażony również w pompę przystosowaną do ciągnięcia przez samochód gaśniczy. Zakup samochodu pozwoli na wymianę wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego głównie przy pożarach cieczy i gazów palnych oraz urządzeń energetycznych;
  • samochodu dowodzenia i łączności – to mobilne, samodzielne stanowisko dowodzenia. Pojazd wyposażony będzie w systemy łączności satelitarnej i bezprzewodowej. Znajdzie się tam także sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny, stanowisko operatorsko-dyspozytorskie, stanowiska analityczne, a także systemy transmisji danych i zasilania energetycznego. Zakup samochodu uzupełni braki sprzętu niezbędnego do organizacji systemu łączności w ramach prowadzonych akcji ratowniczych, zwłaszcza przeciwpowodziowych, czy pożarów dużych obszarów leśnych;
  • ciężkiego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego– przystosowany do przewozu specjalistycznego wyposażenia, tj. sprzętu do pomiarów skażeń, zbiorników do przechowywania substancji wraz z armaturą, pomp do przepompowywania substancji chemicznych, ropopochodnych itp., a także sprzętu do uszczelniania i zestawu narzędzi nieiskrzących. Znajdzie się także miejsce na elementy wyposażenia strażaków, czyli aparaty oddechowe, czujniki bezruchu, ubrania gazoszczelne, buty i rękawice. Nowy samochód zastąpi wyeksploatowane już pojazdy służące specjalistycznej grupie ratownictwa chemiczno-ekologicznego działającej w Komendzie Miejskie Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. To właśnie na terenie południowego Mazowsza znajdują się dwa zakłady o dużym i trzy o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej oraz 21 zakładów, w których występują groźne substancje.

Ponadto, zakupiony zostanie zestaw pompowy wysokiej wydajności. Składać się on będzie z agregatu prądotwórczego i pomp zanurzeniowych o napędzie elektrycznym, zabudowanych na dwóch kontenerach. Specyfika zestawu pozwala na dowolną jego konfigurację. Dodatkową jego zaletą jest wyeliminowanie drgań pomp zanurzeniowych elektrycznych. Ma to kluczowe znaczenie przy pracy zespołów pompowych na nasiąkniętych wałach przeciwpowodziowych. Zanurzeniowe pompy elektryczne mogą być stosowane bez ograniczeń zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie nie ma bieżącego dopływu powietrza, jak i w obiektach o niewielkich kubaturach lub wielopoziomowych. Ważnym elementem zespołu pompowego jest także agregat prądotwórczy, który dodatkowo może służyć w sytuacjach awaryjnych jako źródło zasilania obiektów użyteczności publicznej m.in. szpitali czy szkół.

 

Komenda wojewódzka wzbogaci się także o dwa kontenery specjalistyczne – paliwowy i do przewozu środków gaśniczych, neutralizatorów i zwilżaczy. Zakup ten pozwoli strażakom na prowadzenie działań m.in. na terenach objętych np. powodzią, na których często występują braki w zaopatrzeniu w energię elektryczną. Dzięki zakupowi kontenera paliwowego możliwe będzie natomiast prowadzenie akcji bez konieczności dojazdów do miejsc tankowania pojazdów.

 

Beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

Tytuł projektu: Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa mazowieckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom

Całkowita wartość projektu: 7 531 000

Kwota dofinansowania: 3 824 722

Działanie 4.4

Liczba wyświetleń: 615

powrót