Aktualności

Gmina Grodzisk Mazowiecki stawia na energię odnawialną

2012.07.24 13:40 , aktualizacja: 2012.07.24 15:18
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Dzięki otrzymanym dotacjom unijnym możliwe będzie zainstalowanie w ponad 400 gospodarstwach kolektorów słonecznych, zamontowanie pompy ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 oraz przeprowadzenie termomodernizacji szkół, przedszkoli i hal sportowych. Koszt wszystkich inwestycji to ponad 15 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ponad 9,6 mln zł.

 

Umowy na realizację projektów podpisali 24 lipca br. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska, Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki Grzegorz Benedykciński oraz Skarbnik Gminy Grodzisk Mazowiecki Andrzej Mucha.

 

Gratuluję władzom Grodziska Mazowieckiego zdobycia dotacji unijnych na kolejne projekty. Tym razem mamy do czynienia z rozwiązaniami proekologicznymi, które znakomicie wpisują się w strategię „Europa 2020”. Pamiętajmy, że państwa członkowskie UE powinny spełnić do 2020 r. tzw. cel 3x20, czyli zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – powiedziała członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

Kolektory słoneczne w 400 gospodarstwach

 

Mniejsza emisja dwutlenku węgla i dwutlenku siarki do atmosfery oraz niższe koszty ogrzewania wody to korzyści, jakie przyniesie mieszkańcom Grodziska Mazowieckiego realizacja drugiego projektu.

 

W pierwszej kolejności w ponad 400 gospodarstwach znajdujących się na terenie gminy zamontowane zostaną zestawy solarne składające się z kolektorów słonecznych, zasobnika – bufora, układów: pompowego, bezpieczeństwa, hydraulicznego i sterowania, a także izolacji oraz stelaży do ich mocowania. Dzięki nim mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego będą ponosić mniejsze koszty związane z ogrzewaniem ciepłej wody użytkowej. Szacuje się, że na montażu kolektorów słonecznych będzie można zaoszczędzić aż 5 198,46 GJ rocznie.

 

Kolejnym etapem projektu będzie montaż agregatu kogeneracyjnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Grodzisku Mazowieckim. Będzie on zasilał pompę ciepła w energię elektryczną i wspomagał wytwarzanie ciepłej wody. Dzięki temu szkoła zaoszczędzi na energii pierwotnej 2 772,89 GJ rocznie.

 

Beneficjent: gmina Grodzisk Mazowiecki

Tytuł projektu: Słoneczne innowacje - Odnawialne Źródła Energii dla gminy Grodzisk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 8 533 412 zł

Kwota dofinansowania: 5 940 594,80 zł

Działanie 4.1 Ochrona powietrza, energetyka

 

 

Termomodernizacja  placówek oświatowych i sportowych

 

Termomodernizacją objętych zostanie w sumie siedem obiektów, w tym przedszkola, szkoły i obiekty sportowe znajdujące się na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Szacuje się, że dzięki przeprowadzonym inwestycjom zmniejszy się roczne zapotrzebowanie na energię aż o 30,6 proc., a emisja zanieczyszczeń do atmosfery – o 14,3 proc. Realizowany przez gminę projekt zakłada szereg kompleksowych inwestycji: docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki okiennej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, systemu wentylacji oraz źródeł ciepła. 

 

Projektem objęte zostaną następujące obiekty:

 

  • Przedszkole nr 7 im. Wróbelka Elemelka przy ul. Kopernika 15 – wykonana zostanie nowa niskopojemnościowa instalacja c.o. oraz kotłownia gazowa. Zakupiony będzie także kocioł kondensacyjny. Ponadto, ściany zewnętrzne budynku i stropodachu zostaną ocieplone, a stolarka okienna i drzwiowa wymieniona,
  • Szkoła Podstawowa im. Doktora Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie – projekt przewiduje ocieplenie ścian zewnętrznych oraz docieplenie stropodachu sali gimnastycznej i łącznika. W miejsce dotychczasowych luksferów zostaną wstawione okna energooszczędne. Planowana jest też modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji ciepłej wody użytecznej,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 przy ul. Zielony Rynek 2 – w budynku przedszkola wymienione będą drzwi wejściowe. Dodatkowo ocieplone zostaną ściany zewnętrzne obiektu oraz stropodach. Modernizacji poddana będzie wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania,
  • Zespół Obiektów zlokalizowanych przy ul. Westfala 3, w skład którego wchodzą: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 i hala sportowa – inwestycja obejmie ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, a także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonana zostanie nowa, niskopojemnościowa instalacja centralnego ogrzewania oraz wymieniona stolarka aluminiowa w obrębie wejść do hali sportowej. Projekt przewiduje również instalację kolektorów słonecznych oraz modernizację węzła ciepłowniczego na potrzeby ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytecznej,
  • Pływalnia Miejska „Wodnik 2000” przy ul. Montwiłła 41 – wyremontowane zostanie wejście do budynku. Modernizacja obejmie także instalację solarną wspomagającą przygotowanie ciepłej wody użytecznej,
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Szarych Szeregów przy ul. Sportowej 31 – projekt przewiduje ocieplenie ścian zewnętrznych podłużnych, sali gimnastycznej i łącznika. Zmodernizowane będą także instalacje centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytecznej,
  • Filia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefy Jotejko przy ul. Mazowieckiej 101 w Książenicach – ocieplone zostaną ściany zewnętrzne budynku oraz strop ostatniej kondygnacji. Stolarka okienna i drzwiowa będzie wymieniona, a instalacja centralnego ogrzewania przejdzie modernizację.

 

Beneficjent: gmina Grodzisk Mazowiecki

Tytuł projektu: Termomodernizacja placówek oświatowych i sportowych w gminie Grodzisk Mazowiecki

Całkowita wartość projektu: 6 515 244,98 zł

Kwota dofinansowania: 3 719 171,97 zł

Działanie 4.1 Ochrona powietrza, energetyka

Liczba wyświetleń: 643

powrót