Aktualności

Zabytkowy zajazd w Miedznie odrestaurowany

2012.07.19 16:00 , aktualizacja: 2012.07.20 13:31

Autor: Radosław Strzaliński, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

XVIII-wieczny zajazd w Miedznie (pow.węgrowski) jest jednym z niewielu zachowanych obiektów tego typu w Polsce i znajduje się w rejestrze zabytków województwa mazowieckiego. Dzięki rewitalizacji karczma będzie dostępna dla turystów.

 

19 lipca w miejscowości Miedzna odbyła się uroczystość otwarcia odrestaurowanego zabytkowego budynku dawnego Zajazdu - Domu Pielgrzyma, w której udział wzięła członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska. Uroczystego poświęcenia obiektu dokonał Biskup drohiczyński J.E. Antoni Pacyfik Dydycz.

 

Członek zarządu Janina Ewa Orzełowska podkreśliła, że zachowanie i restauracja zabytkowego budynku, wpisanego w krajobraz kulturowy Mazowsza, to wyraz, zasługującego na słowa najwyższego uznania, świadomego zarządzania lokalnym potencjałem. Zajazd  to część naszego niepowtarzalnego, bogatego dziedzictwa i narodowej tożsamości, których kultywowanie jest naszym obowiązkiem. Przypomniała także, że Samorząd Województwa Mazowieckiego z wielką troską dba o dziedzictwo kulturowe regionu, dlatego odbudowanie i przywrócenie dawnej świetności obiektowi, znajdującemu się w rejestrze zabytków województwa mazowieckiego, przynosi dumę całej społeczności Mazowsza.

 

Inwestycja objęła wymianę więźby dachowej i pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz posadzki. Budynek zyska nowe instalacje: grzewczą, wentylacyjną i elektryczną. W budynku powstanie także gminne centrum informacji oraz baza noclegowa i gastronomiczna. Projekt „Remont i konserwacja zabytkowego budynku dawnego zajazdu w Miedznie” złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Zwiastowania NMP otrzymał dofinansowanie z działania 6.1 Kultura, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 2,6 mln. zł.

  • Michał Postek
  • Michał Postek
  • Michał Postek

Liczba wyświetleń: 995

powrót