Aktualności

W dowód uznania

2012.06.25 11:50 , aktualizacja: 2012.06.27 15:35

Autor: Katarzyna Klepaczewska (OR), Wprowadzenie: Monika Guzowska

Odnowienie krypty Jana Kochanowskiego w Zwoleniu, a także renowacja tamtejszego kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego wraz z adaptacją plebanii na cele Centrum Regionalnego stały się okazją do uhonorowania Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” koordynatora tych przedsięwzięć, proboszcza parafii ks. Bernarda Kasprzyckiego. Wyróżnienie wręczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, któremu towarzyszył wicemarszałek Leszek Ruszczyk.

 

Ksiądz Bernard Kasprzycki nieprzerwanie od 1985 roku wspiera społeczności lokalne. Nadaje duchowy wymiar ważnym miejskim uroczystościom, obchodom i wydarzeniom kulturalnym. Dzięki zaangażowaniu, w 2010 roku otrzymał środki finansowe z RPO WM na zrealizowanie projektu pn. „Remont i konserwacja zabytkowego zespołu sakralnego w Zwoleniu wraz z adaptacją starej plebanii dla potrzeb Centrum Regionalnego przy Nekropolii Jana Kochanowskiego”. Centrum to miejsce, w którym prezentowane będą pamiątki związane z Janem Kochanowskim, jego rodziną, a także regionem, w którym żył i tworzył. Wartość przedsięwzięcia wyniosła blisko 8 mln zł, z czego 6,5 mln zł to dofinansowanie unijne.

 

Założeniem projektu było wyeksponowanie jednego z najstarszych zabytków południowego Mazowsza i ziemi radomskiej oraz związków ziemi radomskiej z poetą renesansowym. Dzięki inwestycji miejsce spoczynku Jana z Czarnolasu stało się dostępne dla zwiedzających. Z pewnością przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej Mazowsza.

 

Podczas spotkania Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podziękował księdzu Kasprzyckiemu za zaangażowanie w promocję kulturalną Mazowsza. Podkreślił, że przyznany Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” jest podziękowaniem za całokształt działalności zawodowej na rzecz województwa mazowieckiego.

 

Swoje uznanie za zasługi nie tylko dla subregionu radomskiego, ale i całego województwa okazał również wicemarszałek Leszek Ruszczyk. Przyznał, że opieka nad dziedzictwem narodowym, jego promocja oraz umiejętne łączenie pamiątek historii z nowoczesnymi potrzebami odbiorców wymagają niezwykłej zdolności i tym bardziej zasługują na nasze uznanie.

  • Fot. Jan Pajączkowski
  • fot. Paweł Nakonieczny
  • Fot. Jan Pajączkowski
  • Fot. Michał Cholewa
  • Fot. Michał Cholewa
  • fot. Paweł Nakonieczny
  • Fot. Jan Pajączkowski
  • fot. Paweł Nakonieczny
  • fot. Paweł Nakonieczny
  • fot. Paweł Nakonieczny

Liczba wyświetleń: 1004

powrót