Aktualności

Eko-oszczędna Warszawa

2012.06.18 15:25 , aktualizacja: 2012.06.19 09:29

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Monika Guzowska

6,85 ml zł z Unii Europejskiej na wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych w wybranych obiektach na terenie m.st. Warszawy zapewni realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawie”.

 

– Warszawa jest bardzo aktywnym beneficjentem. Cieszę się, że tym razem środki unijne pozwolą na wprowadzenie ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań w pięciu placówkach – czterech edukacyjnych oraz jednym szpitalu – mówiłczłonek zarządu Wiesław Raboszuk.

 

– Projekt bardzo dobrze wpisuje się w politykę miasta w zakresie programu na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. Wszystkie komponenty tej inwestycji to przykład maksymalnej dywersyfikacji źródła pozyskiwania energii odnawialnej – powiedział Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

 

Zastosowanie odnawialnych źródeł energii i kogeneracji w wybranych obiektach stolicy będzie miało na celu zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych w budynkach użyteczności publicznej, przyczyniając się tym samym do zwiększenia ich efektywności energetycznej oraz powstania infrastruktury przyjaznej środowisku.

 

W skład projektu wchodzą następujące inwestycje:

  1. Budowa źródła energii odnawialnej oraz remont węzła i instalacji c.o. z dostarczeniem do pomp cieplnych w Gimnazjum nr 37 przy ul. Niskiej 5 w Warszawie;
  2. Budowa kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie;
  3. Budowa żłobka przy ul. Strumykowej 18  w Warszawie (w zakresie budowy kolektorów słonecznych);
  4. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Berensona 31 w Warszawie (w zakresie budowy kolektorów słonecznych);
  5. Kogeneracja w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie.

Pierwsze cztery z zaplanowanych w projekcie zostały już zrealizowane. Instalacja i wdrożenie systemu kogeneracji w szpitalu przy ul. Madalińskiego planowane jest na lata 2012-2013.

 

Zastosowanie wybranych technik wytwarzania i pozyskiwania energii pozwoli na: poprawę stanu powietrza atmosferycznego, zmniejszenie strat energii; zwiększenie efektywności energetycznej obiektów, obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Warszawy. Efekt ekologiczny to zaoszczędzone paliwo w postaci ok. 7518,94 GJ rocznie.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Mazowiecką Agencją Energetyczną (w zakresie promowania działań na rzecz oszczędzania energii oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej). Umowę w tej sprawie podpisano 18 czerwca br.

 

Kogeneracja (trigeneracja) jest wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej i chłodu w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym, tzw. skojarzeniu. Skojarzone wytwarzanie energii powoduje zmniejszenie zużycia paliwa do 30% w porównaniu z rozdzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła. Ponadto zastosowanie kogeneracji ma pozytywny wpływ na bezpieczeństwo dostaw energii, wynikające z efektywnego użytkowania energii.

 

Wartość projektu: 9,89 mln zł

Wkład m.st. Warszawy: 3,04 mln zł

Kwota dofinansowania z funduszy UE: 6,85 mln zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

  • Fot. arch. MJWPU
  • Fot. arch. MJWPU
  • Fot. arch. MJWPU
  • Fot. arch. MJWPU

Liczba wyświetleń: 402

powrót