Aktualności

Udany start w biznes

2012.06.18 16:05 , aktualizacja: 2012.06.19 09:52

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

 • fot. Łukasz Welenc
 • fot. Łukasz Welenc
 • fot. Łukasz Welenc
 • fot. Łukasz Welenc
 • fot. Łukasz Welenc
 • fot. Łukasz Welenc
 • fot. Łukasz Welenc
 • fot. Łukasz Welenc
 • fot. Łukasz Welenc

Osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej często nie mają na to odpowiednich środków. Z powodu braku zabezpieczeń finansowych trudno jest im również otrzymać kredyt. Barierę tę udało się pokonać dzięki projektowi Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości „Udany start w biznes”. Ponad 2,19 mln zł unijnej dotacji EuCP pomogło trzydziestu osobom założyć własną firmę.

 

- Dynamiczny rozwój Mazowsza uzależniony jest od sukcesu naszych przedsiębiorców. Na Mazowszu mamy ponad 660 tys. firm, dzięki czemu nasze województwo wytwarza aż 22 proc. polskiego PKB. To przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, które są bardziej elastyczne i szybciej reagują na zmiany na rynku. Programy takie jak „Udany strat w biznes” nie tylko stwarzają finansową możliwość otworzenia własnej firmy, ale także odpowiednio do tego przygotowują –  poprzez liczne szkolenia – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

- Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego powstało na Mazowszu już ponad 2200 firm, kolejnych 800 zacznie działać jeszcze do końca trwania bieżącej agendy unijnej. Wydaliśmy na ten cel już ponad 200 mln zł. Doświadczenia z poprzedniego okresu programowania – ZPORR – pokazują, że aż 78,7 proc. założonych w ten sposób przedsiębiorstw z powodzeniem utrzymuje się na rynku – dodała zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik.

 

Europejskie Centrum Przedsiębiorczości realizowało projekt „Udany start w biznes” od 1 sierpnia 2010 r. do 29 lutego br. na terenie całego województwa mazowieckiego. Uczestnicy pochodzili z terenów gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz małych miast. Pozwoliło to na aktywizację wielu Mazowszan spoza aglomeracji warszawskiej i przyczyniło się do rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Wsparcie było także skierowane do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy – kobiet oraz osób po 45. roku życia.

 

W rezultacie powstało 30 różnorodnych małych firm, z których każda dobrze poradziła sobie w najtrudniejszym dla początkującego przedsiębiorcy okresie pierwszego roku działalności. Wśród nich jest pięć z samej Warszawy, piętnaście podwarszawskich (głównie z powiatów: wołomińskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, żyrardowskiego), pięć z subregionu siedleckiego, dwie z ciechanowskiego oraz po jednej z ostrołęckiego, płockiego i radomskiego.

 

- Dzięki funduszom europejskim, w tej perspektywie finansowej stworzono już blisko 120 tys. miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach – mówił wiceprezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości Jerzy Kwieciński. Około 100 tysięcy z nich powstało poprzez Urzędy Pracy. Pozostałe 20 tys. – dzięki projektom realizowanym przez przedsiębiorstwa prywatne i organizacje pozarządowe. Do tych ostatnich należy właśnie „Udany start w biznes”.

 

Projekt składał się z dwóch etapów. Do pierwszego z nich zakwalifikowano 38 osób, z których każda otrzymała szkolenie podstawowe dotyczące podstaw przedsiębiorczości oraz sztuki pisania biznesplanu. Do drugiego etapu, na podstawie oceny biznesplanu uczestników, przeszło 30 najlepszych osób. Właśnie one otrzymały dotację na otwarcie i prowadzenie własnej działalności w wysokości do 40 tys. zł oraz podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1 tys. zł miesięcznie, wypłacane za okres pierwszych sześciu miesięcy od założenia firmy.

 

Projekt Udany start w biznes w liczbach:

 • 19 miesięcy trwania projektu;
 • 38 uczestników (w tym 20 kobiet i 9 osób w wieku powyżej 45. roku życia);
 • 30 nowych działalności gospodarczych;
 • 208 godzin szkoleń podstawowych;
 • 190 godzin podstawowego doradztwa indywidualnego;
 • 48 godzin szkoleń specjalistycznych;
 • 450 godzin specjalistycznego doradztwa indywidualnego;
 • 1 200 000 zł dotacji;
 • 180 000  zł wsparcia pomostowego.

 Podobne inicjatywy prowadzone są na Mazowszu przez innych beneficjentów. Łącznie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zawarła 97 umów na kwotę dofinansowania 211 mln zł. W ramach dotychczasowych naborów z Działania 6.2 maksymalna wartość środków na rozpoczęcie działalności wynosiła 40 tys. zł, wypłacono 85,9 mln zł bezpośrednio na utworzenie firmy. W trakcie realizacji jest 878 dotacji (na 35,1 mln zł). Pozostała suma zakontraktowanych pieniędzy przeznaczana jest na szkolenia.

Liczba wyświetleń: 685

powrót