Aktualności

I etap inwestycji w gminie Teresin zakończony

2012.06.14 09:00 , aktualizacja: 2012.06.15 09:10

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Zrealizowano już I etap budowy drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w gminie Teresin (pow. sochaczewski). Dzięki funduszom unijnym stworzony tu zostanie spójny obszar przemysłowy o powierzchni ponad 500 ha. Całkowita wartość pierwszej części projektu to 16,8 mln zł.

 

Budowa drogi podzielona została na dwa etapy. W ramach pierwszego, położono utwardzony odcinek nawierzchni o długości 3,8 km dostosowany do ruchu pojazdów ciężkich wraz ze ścieżkami rowerowymi, odwodnieniem, oznakowaniem pionowym i poziomym oraz skrzyżowaniem z pełną sygnalizacją świetlną.

 

Drugi etap to prace związane z powstaniem przeprawy przez rzekę Pisię oraz drogi łączącej tereny inwestycyjne z krajową pięćdziesiątką, przy której zaplanowano zjazd z autostrady A2 i budowę lotniska cywilnego w Sochaczewie. Wniosek o dofinansowanie drugiego etapu prac złożony został w tym roku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

 

Budowa drogi dojazdowej do teresińskich terenów inwestycyjnych to projekt, który uzyskał jedną z najwyższych na Mazowszu kwot dofinansowania – I etap prac to ponad 14,2 mln zł unijnej dotacji. Realizacja inwestycji umożliwi rozszerzenie działalności dużych firm logistycznych oraz sprawniejszą komunikację. Droga połączy tereny inwestycyjne z drogą krajową nr 2 i bocznicą kolejową trasy Warszawa – Poznań oraz Berlin – Moskwa. Stanowić będzie także najkrótszą możliwość dojazdu do węzła Wiskitki autostrady A2.

 

W uroczystym otwarciu inwestycji, 13 czerwca br., wziął udział m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Projekt pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w gminie Teresin – etap I” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu, Działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali w 2010 r. marszałek Adam Struzik oraz władze gminy Teresin.

  • fot. Marcin Odolczyk,...
  • fot. Marcin Odolczyk,...
  • fot. Marcin Odolczyk,...

Liczba wyświetleń: 500

powrót