Aktualności

Posiedzenie Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE

2012.06.12 10:40

Autor: Justyna Niedzielak (KM), Wprowadzenie: Monika Guzowska

www.zels.org.mk
www.zels.org.mk

Stosunki między UE a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz administracja elektroniczna jako narzędzie świadczenia lepszych usług obywatelom to główne tematy 7. posiedzenia Wspólnego Komitetu Konsultacyjnego UE – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

 

Podczas spotkania omówiono najnowsze wydarzenia oraz ich wpływ na działania władz samorządowych. Głównym punktem rozmów był komunikat roczny, w którym Komisja Europejska stwierdza, że Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (FYROM) kontynuuje wdrażanie reform akcesyjnych i spełnia w stopniu wystarczającym polityczne kryteria przystąpienia do UE. Konieczne jest jednak podjęcie dalszych wysiłków na rzecz zagwarantowania wolności wyrażania opinii w mediach i niezawisłości władzy sądowniczej, przeprowadzenia reformy administracji publicznej oraz zwalczania korupcji. Sprawozdanie z posiedzenia ma ton dość krytyczny w odniesieniu do polityki regionalnej. Odnotowano co prawda niewielkie postępy w obszarze potencjału administracyjnego, ale jest on wciąż niewystarczający w zakresie programowania i przygotowywania projektów.

 

Kolejnym zagadnieniem poruszanym w trakcie spotkania był rozwój administracji elektronicznej, wspieranej przez Komisję Europejską zarówno na poziomie krajowym jak i ponadnarodowym. Władze lokalne i regionalne należą do najważniejszych adresatów propozycji w ramach planu działania na rzecz administracji elektronicznej i mogą być głównym motorem jego wdrażania.Priorytety nowej strategii mogą stać się bodźcem do działalności społeczno-gospodarczej w społeczeństwie, poprzez wspieranie regionalnych usług publiczne oraz lokalnej przedsiębiorczości.Regiony i miasta dysponują wieloma środkami na rzecz pełnego wykorzystania tego potencjału. W październiku 2011 r. Komitet Regionów przyjął opinię w sprawie planów działań na rzecz administracji elektronicznej, a jej treść została teraz przedstawiona członkom WKK.

 

W posiedzeniu, które odbyło się 7 czerwca br. w Sztipie, w Macedonii uczestniczył m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

3 marca 2008 r. Prezydium Komitetu Regionów utworzyło, na wniosek rządu Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Wspólny Komitet Konsultacyjny UE – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Poprzez wspieranie dialogu politycznego i współpracy między władzami regionalnymi i lokalnymi w Unii Europejskiej, WKK  kładzie podwaliny pod kolejne rozszerzenie Unii Europejskiej. W skład WKK wchodzi 11 członków z KR oraz taka sama liczba przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z Macedonii.

Liczba wyświetleń: 374

powrót