Aktualności

Ochrona przeciwpowodziowa na Mazowszu

2012.06.01 09:55

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Dwie zapory boczne Kania-Popowo oraz Arciechów-Kuligów przejdą gruntowny remont, a ujściowy odcinek rzeki  Bug zostanie udrożniony. Stanie się to możliwe dzięki przyznanej przezZarząd Województwa Mazowieckiego dotacji unijnej w wysokości ponad 10,1 mln zł. Całkowita wartość projektów wyniesie ponad 35,7 mln zł.

 

W celu zabezpieczenia zapór bocznych oraz terenów położonych na zawalu udrożniony zostanie ujściowy odcinek rzeki Bug. Polegać to będzie na wykonaniu przekopu o szerokości 100 m od głównego koryta rzeki Narew. Prace będą dotyczyły także remontu zapór bocznych Kania-Popowo i Arciechów-Kuligów, które chronią 1 000 ha obszaru zagrożonego powodzią. Są to zarówno tereny wiejskie, jak i rekreacyjne. Obszar ten zamieszkuje ok. 10 tys. osób.

 

Obie zapory poddane będą gruntownej modernizacji. Zostaną podwyższone i poszerzone, a ich korpus i podłoże doszczelnione. W obu przypadkach zostaną dobudowane końcowe odcinki o łącznej długości 85 metrów. Projekt zakłada także przebudowę wjazdów i zjazdów z zapory Arciechów-Kuligów oraz remont zabezpieczenia odcinka rowu przywałowego. W celu ochrony przed bobrami obie zapory zostaną zabezpieczone siatką.

 

Preumowy podpisali, 31 maja br., wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Leszek Bagiński.

 

Projekty znalazły się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działanie 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu.

Liczba wyświetleń: 670

powrót