Aktualności

Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza

2012.05.17 15:45 , aktualizacja: 2015.09.10 12:33

Autor: Łukasz Welenc, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

„Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza” – to tytuł międzynarodowych warsztatów, podczas których poruszono kwestie rozwoju regionów o dużym zróżnicowaniu wewnętrznym. W spotkaniu wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Warsztaty zostały zorganizowane przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”. Sposoby pokonywania barier, związanych z polaryzacją rozwoju, zaprezentowali przedstawiciele władz samorządowych oraz regionalni eksperci z Londynu, Ile-de- France i Brandenburgii.

 

W trakcie konferencji kompleksowo omówiono sytuację Mazowsza. Podkreślono, że województwo mazowieckie to jeden z najbardziej zróżnicowanych wewnętrznie regionów w UE, dlatego kwestia polaryzacji rozwoju jest dla niego są niezwykle istotna.

 

W 2009 roku różnica w poziomie PKB per capita w stosunku do średniej unijnej pomiędzy Warszawą, a dwoma najbiedniejszymi podregionami NTS 3 w województwie mazowieckim wynosiła blisko 140 punktów procentowych. W Warszawie PKB per capita wyniósł wówczas 182 proc. średniej unijnej, zaś w subregionach radomskim i ostrołęcko-siedleckim – 45 proc.

 

Marszałek Adam Struzik, zaznaczył, że spotkanie, zorganizowane w ramach projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”, uważa za aktualnie najważniejsze przedsięwzięcie badawcze naszego województwa.

 

- Dzięki temu projektowi oraz prowadzonym obecnie pracom nad aktualizacją dokumentów strategicznych chcemy osiągnąć nową jakość w zarządzaniu naszym regionem. Połączyliśmy wyniki prac badawczych wykonanych w ramach projektu z pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Wykonaliśmy szerokie badania naukowe diagnozujące najważniejsze problemy rozwojowe regionu. Wykorzystujemy tę diagnozę do opracowania kierunków rozwoju Mazowsza do 2030 roku oraz priorytetowych osi działań dla programu operacyjnego województwa mazowieckiego na przyszły okres programowania Unii Europejskiej – podkreślił marszałek. Przyszłe przedsięwzięcia mają przyczynić się do niwelowania negatywnych skutków problemów rozwojowych w regionie, przy czym zależy nam przede wszystkim, aby nasze działania były adekwatne do potrzeb i przynosiły zamierzony efekt – dodał marszałek.

 

Spotkanie odbyło się 17 maja br. w Centrum Konferencyjnym Golden Floor Plaza.

  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski

Liczba wyświetleń: 535

powrót