Aktualności

Modlin szansą rozwoju północnego Mazowsza

2012.05.09 15:15 , aktualizacja: 2012.05.10 10:00

Autor: Łukasz Welenc, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Dorota Łucja CichockaRozwój infrastruktury lotniskowej na Mazowszu, wzajemne oddziaływanie lotnisk w ramach sieci i miejsce mazowieckiego systemu lotnisk w strategii rozwoju systemu transportowego Polski - to tematy spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Dyskusję zorganizowano na prośbę firmy Crowley Infrastructure Development Group Sp. z o.o. (CIDG), w sprawie nawiązania współpracy na rzecz rozwoju infrastruktury lotniskowej na Mazowszu. Z jej przedstawicielami spotkali się marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski. Omówiono doświadczenia firmy, które mogą być pomocne przy aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Strategi Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.

 

Rozmowy dotyczyły również oddziaływania lotnisk w ramach sieci, w tym Lotniska Chopina i Lotniska w Modlinie. Dotyczy to zarówno kwestii potencjalnego konkurowania i dystrybucji ruchu, bezpieczeństwa operacji lotniczych, ale również zrównoważonego podejścia do budowy infrastruktury dostępowej. Podczas spotkania ustalono, że niezwykle ważne jest określenie miejsca mazowieckiego systemu lotnisk w strategii rozwoju systemu transportowego Polski.

 

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że samorząd zainteresowany jest współpracą, a zaprezentowane wnioski zostaną rozpatrzone podczas prac merytorycznych nad tworzeniem „Programu rozwoju infrastruktury lotnictwa cywilnego w województwie mazowieckim”. Zaznaczył, że prace dotyczą nie tylko portu lotniczego, ale również przestrzeni do zagospodarowania wokół lotniska.
 

  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc

Liczba wyświetleń: 641

powrót