Aktualności

Posiedzenie 95. Sesji plenarnej Komitetu Regionów

2012.05.04 16:00 , aktualizacja: 2012.05.08 09:38
Autor: Nina Małachowska, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w 95. sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. Uczestniczył także w  posiedzeniu Prezydium Grupy Politycznej Europejskiej Partii Ludowej.

 

Podczas obrad członkowie Komitetu Regionów dyskutowali nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego w sprawie funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych, Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym, Funduszem Spójności, a także Europejskim Funduszem Dostosowania do Globalizacji na lata 2014-2020. Tematem posiedzenia był też program na rzecz przemian i innowacji społecznych, strategii rozszerzenia UE oraz wyzwań związanych z tym procesem na lata 2011-2012, a także polityka UE dotycząca jakości powietrza i emisji. Członkowie Komitetu Regionów poruszali kwestie reformy wspólnej polityki rybołówstwa, transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych, programu ochrony konsumentów na lata 2014-2020 oraz wieloletniego programu UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014-2020.

 

Gościem sesji był przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że pomimo trudnej sytuacji finansowej poszczególne państwa UE powinny utrzymać ważne inwestycje na rzecz edukacji, badań, innowacji  i zrównoważonego rozwoju. Podkreślił, że w obecnym czasie wszystkie instytucje UE, w tym Komitet Regionów, odgrywają ważną rolę we wspieraniu walki o odzyskanie stabilności gospodarczej w Europie i realizacji Strategii Europa 2020. Pogratulował Komitetowi Reginów ustanowienia Platformy Europa 2020, która ma służyć monitorowaniu procesu wdrażania strategii.

 

Przedstawiciele wszystkich grup politycznych Komitetu Regionów opowiedzieli się za utrzymaniem ram finansowych na lata 2014-2020 na zaproponowanym przez Komisję Europejską poziomie, bez wprowadzania dalszych oszczędności. Zgodzili się, że Polityka Spójności jest dobrym sposobem na walkę z kryzysem gospodarczym. Przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Michael Schneider podkreślił potrzebę wsparcia z funduszy strukturalnych dla tzw. regionów przejściowych, do których zalicza się także Mazowsze.  

 

Marszałek Adam Struzik uczestniczył także, na zaproszenie przewodniczącej Komitetu Reginów Mercedes Bresso, w konferencji z udziałem gościa honorowego chińskiego wicepremiera Li Keqianga. Hasłem przewodnim spotkania było uruchomienia partnerstwa w sprawie urbanizacji UE-Chiny oraz wymiany dobrych praktyk w tym zakresie. Rozmawiano także na temat stosunków dwustronnych Chin i Unii Europejskiej oraz współpracy w dziedzinie handlu, inwestycji i innowacji, a także wspierania rozwoju gospodarczego.

Liczba wyświetleń: 689

powrót