Aktualności

„Mazowiecki Pakt na rzecz Oszczędności Energii”

2012.04.10 14:45 , aktualizacja: 2012.04.12 13:18

Autor: Oprac. Wydział Komunikacji Zewnętrznej (na podst. mat. MAE), Wprowadzenie: Elwira Kasprzak

10 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dziesięciu sygnatariuszy podpisało „Mazowiecki Pakt na rzecz Oszczędności Energii” (MPOE). Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali na spotkaniu marszałek Adam Struzik, wicemarszałkowie Krzysztof Grzegorz Strzałkowski i Leszek Ruszczyk oraz członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

Polski sektor energetyczny stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami, które powodują konieczność podjęcia zdecydowanych działań zapobiegających pogorszeniu się sytuacji odbiorców paliw i energii. Jednocześnie w ostatnich latach w gospodarce światowej wystąpiło szereg niekorzystnych zjawisk. Istotne wahania cen surowców energetycznych, rosnące zapotrzebowanie na energię ze strony krajów rozwijających się, poważne awarie systemów energetycznych oraz wzrastające zanieczyszczenie środowiska wymagają nowego podejścia do prowadzenia polityki energetycznej. Wszystkie te czynniki mają wpływ na lokalny rynek energetyczny, także na sytuację w województwie mazowieckim.

 

W ramach zobowiązań ekologicznych Unia Europejska wyznaczyła na 2020 r. cele ilościowe, tzw. „3x20%”, tj.: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do 1990 r., zmniejszenie zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE na 2020 r., zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE. W grudniu 2008 r. został przyjęty przez UE pakiet klimatyczno-energetyczny, w którym zawarte są konkretne narzędzia prawne służące realizacji ww. celów.

 

Inicjatorzy „Mazowieckiego Paktu na rzecz Oszczędności Energii”, przy jego tworzeniu, mieli na uwadze, iż wywiązanie się przez Unię Europejską, w tym Polskę, ze zobowiązania do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2020 r. będzie możliwe jedynie pod warunkiem zaangażowania podmiotów lokalnych, obywateli i ich ugrupowań. Dodatkowym motywem powstania MPOE jest konieczność stworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju regionu oraz społeczności lokalnych województwa mazowieckiego.

 

„Pakt” 10 kwietnia podpisali: przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego Bogdan Mirosław Pągowski (Starosta Wyszkowski), prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie Tomasz Skrzyczyński, członek Zarządu RWE Polska S.A. ds. spraw personalnych Jacek Koczywąs, prezes Zarządu ENERGA S.A. Mirosław Bieliński, dyrektor Departamentu Strategii Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Tomasz Karaś, prorektor ds. badań naukowych Politechniki Radomskiej prof. Marian Włodzimierz Sułek, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski oraz prezes Zarządu MAE Bartosz Dubiński i członek Zarządu MAE Dariusz Ciarkowski.

 

MPOE, a co za tym idzie – jego sygnatariusze będą propagować wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, nowoczesne metody wytwarzania i przesyłania energii oraz transfer nowych technologii energetycznych. Ponadto będą też wspólnie działać na rzecz promocji racjonalnego wykorzystania energii, wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych na Mazowszu oraz zwiększania efektywności energetycznej. Tak nakreślone działania sygnatariuszy MPOE doskonale wpisują się w ramy określone w „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.”, która jest dla naszego kraju dokumentem o charakterze strategicznym.

 

Celem podpisania „Paktu” jest przede wszystkim zachęcenie pomiotów publicznych z terenu Mazowsza do podjęcia działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, a także zmierzających do efektywnego wykorzystania lokalnych surowców energetycznych.

  • Fot. Konrad Wojnarowski
  • Fot. Konrad Wojnarowski
  • Fot. Konrad Wojnarowski
  • Fot. Konrad Wojnarowski
  • Fot. Konrad Wojnarowski
  • Fot. Konrad Wojnarowski
  • Fot. Konrad Wojnarowski
  • Fot. Konrad Wojnarowski

Pliki do pobrania

Rozmiar: 67 kB, Liczba pobrań: 327, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 1122

powrót