Aktualności

Nowe perspektywy współpracy z Chorwacją

2012.03.23 10:40 , aktualizacja: 2012.03.23 11:03

Autor: Sylwia Sztark, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska
 • Pobierz: fot. Iwona Dybowska

22 marca br. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk spotkał się z ambasadorem Republiki Chorwacji w Polsce Ivanem Del Vechio oraz delegacją ŻupaniiBrodsko-posavskiej, której przewodniczył zastępca żupana ds. gospodarki, przedsiębiorczości, infrastruktury i turystyki Davor Vlaovic.

 

Podczas spotkania chorwackim gościom przedstawiono trzy prezentacje tematyczne. Pierwsza dotyczyła województwa mazowieckiego jako atrakcyjnego partnera w biznesie. Przedstawiciele Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. scharakteryzowali nasz region pod kątem społeczno-ekonomicznym. Ponadto przybliżyli zebranym działalność agencji jako instytucji, która realizuje projekty o charakterze innowacyjnym oraz koordynuje zadania przyczyniające się do wzrostu aktywności i przedsiębiorczości w regionie. Dużo uwagi poświęcono działającemu w agencji Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera. Jego zadaniem jest ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do kompleksowych i nieodpłatnych usług informacyjnych, które okazują się dziś niezbędne do planowania, organizowania i realizacji eksportu oraz inwestycji poza granicami Polski. W zakresie działania tego projektu mieści się także obsługa podmiotów zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem na Mazowszu.

 

Prezentację na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przygotowali przedstawiciele Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM. W tej części spotkania omówiono priorytety, działania i poddziałania obu programów oraz przedstawiono stan ich wdrożenia w regionie. Przy tej okazji wywiązała się dyskusja na temat nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014 – 2020 oraz możliwości tworzenia ponadnarodowych projektów również z Chorwacją, po jej akcesji do Wspólnoty.

 

Gościom przedstawiono również ofertę turystyczną Mazowsza. Omówiono priorytety Unii Europejskiej, które stanowią szansę na umocnienie pozycji województwa mazowieckiego na turystycznej mapie Europy. Szczególnego znaczenia nabierają tu działania na rzecz zniesienia sezonowości oraz nacisk na promocję turystyki związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. Poruszona tematyka spotkała się z dużym zainteresowaniem delegacji z Chorwacji, która rozwija turystykę kontynentalną opartą na bogactwie historycznym i naturalnym kraju.

 

Ambasador oraz przewodniczący delegacji ŻupaniiBrodsko-posavskiej byli wdzięczni za tak ciekawe i kompleksowo przygotowane informacje. Wyrazili nadzieję na coraz bliższą współpracę w zakresie turystyki oraz wymiany handlowej między Polską i Chorwacją.

Liczba wyświetleń: 768

powrót