Aktualności

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

2012.03.16 12:05 , aktualizacja: 2012.03.19 10:05

Autor: Barbara Krupa, WUP w Warszawie, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

15 marca br. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa Mazowieckiego w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. W posiedzeniu uczestniczył wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski

 

Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego, sytuacja na mazowieckim rynku pracy oraz podział środków Funduszu Pracy na 2012 rok to tylko niektóre tematy, które zostały omówione podczas posiedzenia.

 

Prof. Małgorzata Szylko-Skoczny przedstawiła ocenę wykonania ustawy antykryzysowej z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.  Zaproponowane nowe instrumenty rynku pracy skierowane były głównie do pracodawców i miały na celu ograniczenie rozmiarów kryzysu. Ustawa obowiązywała do końca grudnia 2011 r. Trudne do spełnienia warunki ustawy, a także niechęć pracodawców do ujawnienia swoich kłopotów finansowych sprawiły, że niewielka liczba pracodawców ubiegała się  o uzyskanie statusu przedsiębiorstwa w przejściowych trudnościach finansowych. Zaświadczenia potwierdzające taką sytuację wydano 155 pracodawcom, natomiast 14 przedsiębiorcom odmówiono.  

 

Wojewódzka Rada Zatrudnienia zatwierdziła podział środków Funduszu Pracy na 2012 r. na działania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, a także pozytywnie zaopiniowała wnioski szkół o uruchomienie nowego kierunku kształcenia. Wnioski złożyły trzy szkoły: Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku (asystentka stomatologiczna), Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie (technik rachunkowości, technik turystyki wiejskiej, technik usług pocztowych i finansowych) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu (kucharz).

 

Rada zapoznała się także z informacją na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim oraz ze sprawozdaniem z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie za 2011 r.

  • fot. Mariusz Rudnicki
  • fot. Mariusz Rudnicki
  • fot. Mariusz Rudnicki
  • fot. Mariusz Rudnicki

Liczba wyświetleń: 853

powrót