Aktualności

Promesa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2012.03.16 08:50 , aktualizacja: 2012.03.22 14:14

Autor: Mariusz Rudnicki, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Monika Guzowska

fot. Tomasz Stefański
fot. Tomasz Stefański

15 marca br. podsekretarz stanu w MSW Stanisław Rakoczy oraz Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, przekazali na ręce wicemarszałka Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego promesę na dofinansowanie odbudowy drogi wojewódzkiej nr 575 oraz rozbiórkę i odbudowę mostu na rzece Bzurze (pow. sochaczewski). Kwota dofinansowania wynosi 6,8 mln zł.

 

W latach 2010 – 2011, na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze wyrządzonych przez powódź, mazowieckim samorządom oraz Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie (WZMiUW) przekazano ponad 114 mln zł. 14 mln z nich pochodziło z Funduszu Solidarności UE a 100 z rządowej rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

W bieżącym roku, oprócz dzisiejszych promes, na odbudowę popowodziową 2,1 mln zł z Funduszu Solidarności otrzyma WZMiUW.

Liczba wyświetleń: 790

powrót