Aktualności

O kolejach dużych prędkości

2012.02.09 10:00 , aktualizacja: 2012.02.22 13:01

Autor: oprac. Łukasz Welenc, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w konferencji pn. „Połączenia kolejowe jako czynnik integracji gospodarczej i społecznej”, która odbyła się 8 lutego br. we Wrocławiu.

 

W nadchodzącej perspektywie budżetowej 2014-2020 szczególnego znaczenia nabierają zagadnienia związane z polityką spójności i celami konwergencji. Otwiera to nowy rozdział w ogólnokrajowej debacie nad rozwojem transportu publicznego. Infrastruktura kolejowa ma ogromne znaczenie dla województw odpowiedzialnych za organizację publicznego transportu zbiorowego, dlatego głównym przedmiotem debaty były zagadnienia modernizacji infrastruktury kolejowej i perspektywy budowy Kolei Dużych Prędkości.

 

Przedstawiciele województw dyskutowali m.in. o znaczeniu rozbudowy kolei dla harmonijnego rozwoju polskich miast oraz możliwości modernizacji infrastruktury kolejowej na trasie Wrocław-Warszawa. Marszałkowie jednogłośnie wskazali konieczność budowy w Polsce kolei dużych prędkości. Minister Transportu Sławomir Nowak zadeklarował natomiast, że już za dwa lata podróż z Wrocławia do Warszawy skróci się nawet do 3,5 godziny.

 

Marszałek Adam Struzik, podczas swojej prezentacji, podkreślił, że im szybciej uda się uruchomić przewozy pociągami dużych prędkości, tym szybciej przed polskimi regionami otworzą się nowe możliwości.Jak można zaobserwować na przykładzie innych państw, koleje dużych prędkości mają wpływ na wiele dziedzin ludzkiej aktywności. Sprawna sieć szybkich połączeń kolejowych, poprzez zapewnienie optymalnych połączeń między najważniejszymi ośrodkami miejskimi i regionami, przyczynia się do poprawy spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. W Polsce wzrosłaby dostępność do transportu, który w znaczący stopniu wpływa dziś na społeczno-gospodarczą atrakcyjność regionów.

 

Do udziału w debacie, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Koleje Dolnośląskie, zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich regionów oraz Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

  • fot. arch. UMWD
  • fot. arch. UMWD
  • fot. arch. UMWD
  • fot. arch. UMWD

Liczba wyświetleń: 621

powrót