Aktualności

Posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii

2012.02.08 13:05 , aktualizacja: 2012.02.22 13:10

Autor: Nina Małachowska, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

fot. arch. UMWM
fot. arch. UMWM

O ochronie powietrza i europejskich wytycznych dotyczących infrastruktury energetycznej dyskutowali 7 lutego br. w Brukseli członkowie Komisji ENVE. W posiedzeniu uczestniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Podczas spotkania zaprezentowano projekt opinii w sprawie unijnej polityki dotyczącej jakości powietrza. W projekcie, sporządzonym na prośbę Komisji Europejskiej, członkowie Komitetu Regionów podkreślili dotychczasowe osiągnięcia z zakresu ochrony powietrza. Jak zaznaczono, są one efektem działań podejmowanych przez państwa członkowskie zarówno na szczeblu lokalnym, regionalnym jak i krajowym. Zwrócono jednak uwagę na spowolnienie tej tendencji w ostatnim czasie, a co za tym idzie na kary egzekwowane z tytułu przekraczania dopuszczalnych wartości zanieczyszczenia powietrza. Członkowie Komitetu Regionów uznali, ze obciążanie konsekwencjami finansowymi wyłącznie władz lokalnych i regionalnych jest nieuzasadnione. W gestii regionów leży rozwiązywanie licznych terenowych problemów, a całość przedsięwzięcia koordynować powinny władze krajowe.

 

W przygotowanej opinii Komitet Regionów postuluje opracowanie krajowych planów ochrony powietrza. Pozwoliłoby to na wielopoziomową interpretację problemu, a dzięki współpracy reprezentantów poszczególnych szczebli administracji dałoby możliwość zdefiniowania potrzeb ogólnokrajowych. Przedstawiciele Komisji Europejskiej docenili wnikliwą analizę zagadnienia. Podkreślili, że projekt opinii zawiera cenne uwagi, uwzględniające zarówno aspekt polityczny, jak i techniczny unijnych rozwiązań dotyczących jakości powietrza.

 

Ważną kwestią poruszoną podczas posiedzenia było również stanowisko Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dotyczących infrastruktury energetycznej. Celem tej regulacji jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, zwiększenie efektywności energetycznej o 20% oraz podniesienie udziału energii odnawialnej o 20% do 2020 roku.

Liczba wyświetleń: 506

powrót