Aktualności

Lutowe posiedzenie Sejmiku

2012.02.06 15:35 , aktualizacja: 2012.02.22 13:36

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 6 lutego 2012 r., wysłuchał petycji strajkujących pracowników Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego oraz informacji marszałka w tej sprawie.  Przyjęto ponadto uchwały dotyczące likwidacji niektórych aglomeracji oraz wyznaczenia nowych. Wybrano również nowego delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP.

 

- Walczymy o godne warunki finansowe, które nam się należą za ciężką pracę – powiedziała przedstawicielka strajkującego zespołu, Izabela Jaskólska-Stańczak. - Nie jesteśmy w stanie dzisiaj odpowiedzieć pozytywnie na protesty zespołu – wyjaśnił marszałek Adam Struzik, biorąc pod uwagę obecną trudną sytuację budżetową województwa. Nowy dyrektor „Mazowsza” prowadzi analizę zatrudnienia i sytuacji dochodowej tej jednostki. Pokaże ona możliwości poprawy warunków finansowych. Na wniosek radnych sprawą zajmie się również sejmikowa Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

W dalszej części obrad przeprowadzono głosowania nad uchwałami dotyczącymi aglomeracji ściekowych. Przyjęto w sumie 26 uchwał likwidujących oraz wyznaczających nowe aglomeracje. W trakcie prowadzonych aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych ustalono bowiem, że niektóre z nich nie osiągną do końca 2015 r. minimalnego poziomu skanalizowania. Część gmin, na terenie których leżą likwidowane aglomeracje, nie posiada środków finansowych na wykonanie sieci kanalizacyjnej, w innych zmniejszyła się liczba mieszkańców lub nie zostały spełnione wymogi formalne. Część aglomeracji została natomiast zmniejszona, przede wszystkim ze względu na ograniczone środki finansowe.

 

Następnie Sejmik wybrał delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw RP. Został nim radny Maurycy Komorowski, który zajął miejsce Marcina Kierwińskiego, zasiadającego obecnie w ławach Sejmu RP.

 

Przyjęto również uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego województwa mazowieckie za 2011 r. oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2012 r. Nadano nowy statut Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie, jak również podjęto uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Radomiu o dwuletnim okresie nauczania na okres trzyletni oraz Technikum Uzupełniającego w liceum ogólnokształcące specjalne dla dorosłych.

Liczba wyświetleń: 1491

powrót