Aktualności

Zespół dworsko-parkowy w Dąbrowie odzyskuje dawną świetność

2012.01.25 15:35 , aktualizacja: 2012.02.23 08:19

Autor: Alicja Leszczyńska, Muzeum Regionalne w Siedlcach, Wprowadzenie: Elwira Kasprzak

  • Fot. Sławomir Kordaczuk
  • Fot. Sławomir Kordaczuk
  • Fot. Sławomir Kordaczuk
  • Fot. Sławomir Kordaczuk
  • Fot. Sławomir Kordaczuk
  • Fot. Sławomir Kordaczuk
  • Fot. arch. Pałac w...

W Dąbrowie w gminie Przesmyki (powiat siedlecki) dawną świetność odzyskuje zespół dworsko-parkowy, który w przyszłości stanie się siedzibą muzeum ziemiańskich wnętrz zabytkowych – oddziału Muzeum Regionalnego w Siedlcach. 25 stycznia br. efekty I etapu prac obejrzał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

25 października 2010 r. gmina Przesmyki przekazała w formie darowizny zespół dworsko-parkowy w Dąbrowie na rzecz województwa mazowieckiego, z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Są to dwie działki o łącznej powierzchni 2,94 ha, z dworem, oficyną i zabytkowym parkiem.

 

Dwór i oficyna w Dąbrowie zostały zbudowane około 1852 r. dla rodziny Dobrzyńskich. Kolejnymi ich właścicielami byli Bujalscy i Michał Fayette, a do 1945 r. – Ignacy Fonberg. Po II wojnie światowej obiekty użytkowane były przez szkołę i przedszkole. Od 1994 r., na podstawie decyzji komunalizacyjnej wojewody siedleckiego, stały się własnością gminy Przesmyki. Są to klasycystyczne murowane obiekty, stanowiące typowy przykład architektury dworskiej. Budynki otacza zabytkowy park.

 

W 2011 r., po przygotowaniu dokumentacji, uzyskaniu stosownych zezwoleń i przeprowadzeniu przetargu, realizowany był pierwszy etap remontu (do stanu surowego zamkniętego). Objął on prace polegające na: odkopaniu istniejących piwnic i wykopaniu dwóch nowych, podbiciu fundamentów, wybudowaniu dwóch klatek schodowych (w dworze i oficynie), wykonaniu nowych stropów żelbetowych, konstrukcji i pokrycia dachu dachówką, wykonaniu obróbek blacharskich (rynny i mansardy) oraz montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto w parku prowadzone były prace porządkowe i pielęgnacyjne, polegające na usunięciu chwastów i drzew chorych, zagrażających bezpieczeństwu budynków, oraz przesadzeniu młodych drzewek. Pierwszy etap inwestycji zrealizowany został ze środków: Samorządu Województwa Mazowieckiego (1 008 200 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (129 199,36 zł), Muzeum Regionalnego w Siedlcach (112 797,83 zł – w latach 2010-2011). Całkowity koszt inwestycji to ponad 6,2 mln zł.

 

W dworze ma powstać muzeum ziemiańskich wnętrz zabytkowych – oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach, a w oficynie – część administracyjna. Rewitalizacja obiektów pozwoli przywrócić ważny element tradycji i tożsamości narodowej. Kilkanaście miejsc noclegowych zlokalizowanych na poddaszu dworu, wynajem sal na konferencje, spotkania – staną się zaś źródłem dochodów dla muzeum.

 

Marszałek odwiedził również położony w powiecie siedleckim Pałac w Korczewie. Przeprowadzone tam prace konserwatorskie i restauratorskie zostały dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego kwotą 47 tys. zł.

Liczba wyświetleń: 1056

powrót