Aktualności

Konsultacje społeczne w sprawie „Budowy przegrody dolinowej w miejscowości Dobrzyków”

2011.12.30 13:40 , aktualizacja: 2012.02.23 11:11

Autor: Łukasz Welenc, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka


30 grudnia br. w Szkole Podstawowej w Słubicach Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik spotkał się z mieszkańcami terenów, na których ma powstać przegroda dolinowa.

 

Władze województwa wystąpiły z propozycją zorganizowania konsultacji otwartych, ponieważ pojawiało się wiele wątpliwości związanych z planowaną inwestycją. Są ponadto organem prowadzącym postępowanie przygotowawcze do wydania decyzji. Celem spotkania było zaprezentowanie tematu pt. „Projekt przegrody dolinowej w Dobrzykowie jako jeden z elementów ograniczania skutków powodzi w Dolinie Iławsko-Dobrzykowskiej”. W dyskusji głos zabrali m.in. prof.  Zbigniew Popek, referując tematy związane z „Rolą przegród dolinowych w ograniczeniu skutków powodzi”, mgr inż. Krzysztof Polak, wyjaśniając „Wariantową makroniwelację czaszy Zbiornika Włocławskiego jako podstawowego elementu ochrony przed powodzią” oraz mgr inż. Stanisław Wiśniewski, podając „Uzasadnienie projektu budowy przegrody dolinowej w Dobrzykowie”.

 

Budowa przegrody dolinowej w Dobrzykowie jest realizacją, zatwierdzonych w październiku 2010 r. przez Wojewodę Mazowieckiego, „Wniosków i rekomendacji” z powodzi, jaka miała miejsce w wymienionym roku. Przegroda połączy lewostronny wał przeciwpowodziowy rz. Wisły (na jego styku z zaporą cofkowej strefy zbiornika „Włocławek”) z wysoką skarpą pradoliny (km 623 biegu rz. Wisły). W sposób bezpośredni ochroni zabudowania wsi Dobrzyków, ważną infrastrukturę terenową: drogi, linie, linie elektroenergetyczne i teletechniczne (kable, kolektory), cmentarz i zabytkowy kościół, hydrowęzeł – 2 pompownie odwadniające, a także żyzne gleby o wysokiej klasie bonitacyjnej.

  • fot. arch. WZMiUW
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski

Liczba wyświetleń: 1004

powrót