Aktualności

93. sesja plenarna Komitetu Regionów i "Polska Wigilia" w Brukseli

2011.12.16 14:35 , aktualizacja: 2017.01.31 11:08

Autor: Nina Małachowska, Biuro Przedstawicielskie w Brukseli, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

13 grudnia br. Marszałek Województwa Mazowieckiego wziął udział posiedzeniu Prezydium Grupy Politycznej EPP (Europejska Partia Ludowa). W kolejnych dniach, 14 i 15 grudnia br., uczestniczył natomiast w 93. sesji plenarnej Komitetu Regionów. To ostatnie w tym roku spotkanie, podczas którego dyskutowano o przyszłości europejskich regionów.

 

Komitet Reginów poddał pod głosowanie szereg opinii, które dotyczyły m.in. nowych wieloletnich ram finansowych na okres po roku 2013, efektywności energetycznej, promowania produktów rolnych, wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów do 2020 r., nowej, prowadzonej przez UE, koncepcji działań w zachodzących w polityce sąsiedztwa oraz ograniczenia formalności administracyjnych.

 

W świetle dyskusji na temat polityki sąsiedztwa UE poruszono kwestię aresztu byłej premier Ukrainy Julii Tymoszenko. Gościem obrad była jej córka – Eugenia, która zwróciła się do członków Komitetu Reginów o poparcie postulatu na rzecz sprawiedliwego procesu dla matki, od czterech miesięcy przebywającej w areszcie w Kijowie.

 

Wieczorem, tego samego dnia, marszałek Adam Struzik uczestniczył w zorganizowanej przez polskie regiony w Brukseli oraz Komitet Reginów wspólnej Wigilii Polskiej. Celem spotkania, które odbyło się w ramach Prezydencji Polski w Radzie UE, była międzynarodowa promocja kraju – jego dziedzictwa kulturowego i kulinarnych tradycji. Wśród gości znaleźli się wysokiej rangi przedstawiciele Komisji Europejskiej, członkowie Parlamentu Europejskiego i Komitetu Regionów oraz przedstawiciele polskich województw.

 

15 grudnia br. Komitet Regionów dyskutował nad Projektem Rezolucji na 2012 rok. Członkowie Komitetu uznali, że nadrzędnym wyzwaniem jest odbudowanie wiary obywateli w możliwość zachowania stabilności finansowej i powrotu do gospodarczego wzrostu. Podkreślono, że zwłaszcza teraz, ważne jest pogłębianieintegracji europejskiej w zakresie zarządzania gospodarczego. Pozytywnie też oceniono perspektywę rychłego przystąpienia Chorwacji do UE i potwierdzono przyjęcie,od stycznia 2012 r., obserwatorów chorwackich – będą oni uczestniczyli w pracach Komitetu Reginów. W Rezolucji odniesiono się także do realizacji Strategii Europa 2020 oraz do kwestii związanych z polityką spójności. Jest ona główną polityką europejską, warunkującą sposób podziału funduszy UE oraz przyczyniającąsię do zrównoważonego i trwałego rozwoju gospodarczego wszystkich obszarów europejskich – zarówno w zakresie ochrony środowiska, jak i na płaszczyźnie społecznej.

 • Pobierz: Fot. arch. Komitetu...
 • Pobierz: fot. arch. UMWM
 • Pobierz: Fot. arch. Komitetu...
 • Pobierz: Fot. arch. Komitetu...
 • Pobierz: Fot. arch. Komitetu...
 • Pobierz: Fot. arch. Komitetu...
 • Pobierz: Fot. arch. Komitetu...
 • Pobierz: Fot. arch. Komitetu...
 • Pobierz: Fot. arch. Komitetu...
 • Pobierz: Fot. arch. Komitetu...
 • Pobierz: Fot. arch. Komitetu...
 • Pobierz: Fot. arch. Komitetu...
 • Pobierz: Fot. arch. Komitetu...
 • Pobierz: fot.Cz. Czaplicki
 • Pobierz: fot. arch. UMWM
 • Pobierz: fot. arch. UMWM
 • Pobierz: fot. arch. UMWM
 • Pobierz: fot. arch. UMWM

Liczba wyświetleń: 2163

powrót