Aktualności

Stypendia dla 128 doktorantów z Mazowsza

2011.12.05 14:50 , aktualizacja: 2012.02.23 13:11
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Anna Groszyk-Książak
fot.Anna Groszyk-Książak

Unijne stypendia dla doktorantów przyznane. Wsparcie w wysokości ponad 27 tys. zł otrzyma 128 doktorantów z Mazowsza. 5 grudnia br. odebrali oni umowy stypendialne z rąk wicemarszałka Leszka Ruszczyka.

 

O wsparcie mogli ubiegać się doktoranci, których prace badawcze przyczynią się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności województwa mazowieckiego. Preferowane były badania naukowe z  zakresu zdrowia, środowiska, rolnictwa i żywności, społeczeństwa, bezpieczeństwa, nowych materiałów, technologii informacyjnych oraz transportu i energetyki.

 

Każdy ze stypendystów przez dziewięć miesięcy będzie otrzymywać wsparcie finansowe w wysokości nie niższej niż 3 tys. zł miesięcznie. W skali całej edycji stypendysta otrzyma łącznie niebagatelną kwotę ponad 27 tys. zł.

 

Środki ze stypendium mogą być przeznaczone na dowolny cel wspierający pracę naukową uczestnika projektu. Mogą być zatem wydane np. nazakup literatury naukowej i sprzętu niezbędnego do realizacji pracy naukowo-badawczej, ale również na pokrycie kosztów prowadzonych badań czy też udziału w sympozjach i konferencjach.

 

Dodatkowo w ramach projektu doktoranci otrzymają wsparcie w postaci udziału w konferencjach naukowych, szkoleniach na temat zasad współpracy pomiędzy sferą naukową i przemysłem w zakresie badań i transferu technologii.

 

Wnioski o stypendia można było składać do 5 sierpnia br. Zainteresowanie było duże. W sumie do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło ponad 370 wniosków, a 359 z nich przeszło pozytywnie ocenę formalną.

 

Ocenę merytoryczną dokumentów przeprowadzili niezależni eksperci, którzy brali pod uwagę m.in. dotychczasowy dorobek doktorantów, udział w konferencjach, publikacje, a przede wszystkim innowacyjny charakter prowadzonych przez nich badań. Listę rankingową oraz listę osób, którym przyznano stypendia zatwierdził Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

Środki na stypendia pochodzą z projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Poddziałanie 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji).

 

Projekt realizowany jest w dwóch edycjach w kolejnych latach akademickich 2011/2012 (od 1 października br. do 30 czerwca 2012 r.) oraz 2012/2013 (1 października 2012 do 30 czerwca 2013 r.). W każdej z nich pomoc stypendialną może otrzymać 128 doktorantów. Oznacza to, że wsparcie finansowe trafi łącznie do 256 mazowieckich naukowców. Nabór do drugiej edycji projektu zostanie przeprowadzony w przyszłym roku.

Liczba wyświetleń: 1133

powrót