Aktualności

Wręczono stypendia najzdolniejszym uczniom

2011.12.01 15:10 , aktualizacja: 2012.02.23 13:34

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Monika Guzowska

 • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
 • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
 • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
 • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
 • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
 • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
 • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
 • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
 • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski
 • Pobierz: fot. Konrad Wojnarowski

1 grudnia br. 14 najlepszych tegorocznych stypendystów odebrało umowy stypendialne natomiast 7 najzdolniejszych ubiegłorocznych uczniów otrzymało wyróżnienia oraz listy gratulacyjne. Była to także doskonała okazja do zaprezentowania ich dokonań. W uroczystości uczestniczyli m.in. wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk.

 

Wielu uczniów na Mazowszu, mimo iż osiąga sukcesy w nauce, nie ma wystarczających środków, aby w pełni rozwijać swoje zainteresowania. Taką szansę daje im stypendium unijne dla najzdolniejszych uczniów.

 

W tym roku stypendia otrzyma 536 najzdolniejszych uczniów. Z ubieganiem się o nie najlepiej poradzili sobie uczniowie z subregionu radomskiego – stypendia będzie pobierało tam aż 171 uczniów. Na drugim miejscu znalazła się młodzież z subregionu ostrołęckiego – w sumie 95 uczniów. W subregionie warszawskim i okołowarszawskim stypendia otrzyma 92 uczniów, w siedleckim83, ciechanowskim62, natomiast płockim33.

 

Stypendia zostały przyznane na okres 12 miesięcy, czyli od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. Łączna kwota stypendium to 4560 zł, czyli 380 zł miesięcznie. Uczniowie będą mogli przeznaczyć je m.in. na zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego czy opłacenie kursów językowych.

 

Każdy uczeń będzie rozwijał swoje zainteresowania i umiejętności pod kierunkiem nauczyciela-opiekuna. Nauczyciel pomoże uczniowi dobrze wykorzystać stypendium. Będzie również na bieżąco monitorował jego osiągnięcia edukacyjne. Każdy z nauczycieli otrzyma jednorazowe wynagrodzenie za pracę z uczniem – 1000 zł brutto.

 

Podczas spotkania 5 z 7 najlepszych uczniów z ubiegłorocznej edycji programu stypendialnego odebrało listy gratulacyjne. Swoje naukowe projekty zaprezentowali:

 • uczeń liceum z Pułtuska – „Matematyka narzędziem w rękach fizyka, wykorzystanie metod matematycznych do analizy problemów fizycznych”;
 • uczeń gimnazjum z Mińska Mazowieckiego – „Czy i w jaki sposób można modelować przyrodę?”;
 • uczennica liceum z Ostrołęki – a „Promocja zdrowia profilaktyki chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem się”;
 • uczeń zespołu szkół ponadgimnazjalnych z Siedlec – „Teorie mikroświata i makroświata”;
 • uczeń gimnazjum z Legionowa – „Mózg – najgenialniejsza konstrukcja na świecie”.

Stypendia unijne dla uczniów to jedne z bardziej oczekiwanych działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pomoc skierowana jest do młodzieży uzdolnionej, pochodzącej z niezamożnych rodzin. W tym roku szkolnym na stypendia zarezerwowano ok. 3 mln zł. Alokacja środków finansowych na realizację projektu stypendialnego w latach 2007–2013 wynosi 15 mln zł.

 

Projekt realizowany jest przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Priorytetu IX PO KL – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.3. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Liczba wyświetleń: 1355

powrót