Aktualności

Złoty Laur „Polonia Mater Nostra Est” dla marszałka

2011.11.28 10:30 , aktualizacja: 2012.02.23 15:02
Autor: opr.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Kapituła Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego uhonorowała marszałka Adama Struzika Złotym Laurem „Polonia Mater Nostra Est” za wspieranie polskości na kresach wschodnich. Uroczyste wręczenie odznaczenia odbyło się 27 listopada br. w Galerii Porczyńskich w Warszawie.

 

Docenione zostały działania marszałka ukierunkowane na wspieranie wszelkich przedsięwzięć, których ideą jest kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, szczególnie podnoszenie świadomości narodowej Polaków mieszkających na Litwie, Ukrainie i Białorusi. Z inicjatywy marszałka i przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego zorganizowane zostały m.in. Dni Mazowsza na Podolu. W ramach tego przedsięwzięcia we wrześniu br. z koncertami w Berdyczowie, Winnicy i Kamieńcu Podolskim wystąpił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca im. Tadeusza Sygietyńskiego ”Mazowsze”.
Dzięki podejmowanym działaniom wzmacnia się także polskie środowisko w Brześciu nad Bugiem, zwłaszcza polska macierz szkolna „Polesie”, kierowana przez Marię Sulimę. Tegoroczny jubileusz 15-lecia tej organizacji będzie obchodzony pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.

 

Marszałek Adam Struzik jest również kawalerem orderu „Polonia Mater Nostra Est”, który otrzymał w styczniu br. za szczególne zasługi dla Narodu i Państwa Polskiego oraz aktywną postawę patriotyczną. Do tej pory w gronie kawalerów i dam orderu „Polonia Mater Nostra Est” znaleźli się m.in.: Ryszard Kaczorowski, Janina i Zbigniew Porczyńscy, Bernard Ładysz, ks. Jan Twardowski. 

 


Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego jest organizacją o charakterze historyczno-patriotycznym, której ideą, celem i zadaniem jest m.in. poszanowanie historii, kultury i tradycji Narodu Polskiego, a także upamiętnianie pamięci o miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ich bohaterach.

Liczba wyświetleń: 637

powrót