Aktualności

Listopadowa sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2011.11.21 14:40 , aktualizacja: 2012.02.24 08:29

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 21 listopada 2011 roku, przyjął do swojego grona sześciu nowych radnych. Rozpoczęto również prace nad projektem  budżetu województwa na 2012 rok.

 

Do grona Sejmiku Województwa Mazowieckiego dołączyli nowi radni, którzy objęli mandat w wyniku rezygnacji dotychczasowych radnych, zasiadających obecnie w ławach Sejmu i Senatu RP. Ślubowanie złożyli: Maria Gajewska, Agnieszka Górska, Olga Łyjak, Krzysztof Piechota, Krzysztof Skolimowski oraz Andrzej Snarski.

 

W dalszej części obrad radni rozpoczęli prace nad budżetem województwa mazowieckiego na 2012 rok. Dochody zaplanowano na 3.084.334.456 zł, a wydatki – 3.440.992.251 zł. Na inwestycje przeznaczono przeszło 30 proc. ogółu wydatków. Wpłata do budżetu państwa z tytułu części regionalnej subwencji ogólnej stanowić będzie 27,6 proc. wydatków bieżących – 658.827.080 zł. Dalsze prace nad projektem budżetu na 2012 rok odbędą się w komisjach sejmikowych, a drugie czytanie w Komisji Budżetu i Finansów, która rozpatrzy zgłoszone przez komisje opinie.

 

Sejmik przegłosował ponadto zmiany do uchwał dotyczących udzielenia dotacji dla gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących program „Moje Boisko – Orlik 2012”. Część beneficjentów zrezygnowała z dotacji, inni zaś wnioskowali o zmianę jej zakresu lub dodatkowe wsparcie finansowe.

 

Radni przyjęli również zmiany w tegorocznym budżecie oraz projekt uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2011 roku. Uregulowano stosownym dokumentem zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa mazowieckiego oraz uchwalono m.in. „Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”.

 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski
 • fot. Konrad Wojnarowski

Liczba wyświetleń: 1471

powrót