Aktualności

Wiedzieć, znaczy zarabiać

2011.11.14 14:35 , aktualizacja: 2012.02.24 09:33

Autor: Łukasz Welenc, Wydzial Zarządu, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

14 listopada br. marszałek Adam Struzik wziął udział w konferencji pt. „Wiedzieć znaczy zarabiać”.

 

Była to trzecia edycja cyklu konferencji dedykowanych jednostkom samorządu terytorialnego i podmiotom zależnym. Wiodącym tematem było zarządzanie budżetem jednostek samorządowych, poszukiwanie nowych źródeł finansowania inwestycji i realizacja zadań statutowych. W okresie konsolidacji finansów publicznych, nowej reguły wydatkowej oraz zmian w zakresie alokacji i charakteru instrumentów finansowych Unii Europejskiej – w perspektywie 2014-2020, kwestie te nabierają szczególnej uwagi.

 

Konferencja stworzyła możliwość poruszenia spraw dotyczących sposobów finansowania zarówno własnych inwestycji samorządowych, jak też pozostałych, opartych na innowacyjnej technologii i nowatorskich projektach technicznych. W przyszłości mogą one stać się ważnym źródłem dochodów podatkowych dla samorządów terytorialnych. Konferencja była również okazją do zasygnalizowania problemów, z jakimi borykają się duże samorządy, w tym także województwo mazowieckie.

 

Marszałek Adam Struzik zwrócił uwagę na istotny problem Mazowsza, czyli głęboką dysproporcję rozwoju poszczególnych subregionów w stosunku do metropolii warszawskiej. Podkreślił, że palącymi problemami stają się konieczność modernizacji i rozbudowy sieci komunikacyjnej oraz poprawa warunków życia mieszkańców obszarów pozametropolitalnych. Omówił również inne problemy, z jakimi boryka się Samorząd Województwa Mazowieckiego m.in. wysokość subwencji odprowadzanej do budżetu państwa oraz kwestię pieniędzy z NFZ.  W przyszłym roku szpitale z Mazowsza mają dostać mniej pieniędzy z NFZ niż w roku bieżącym. Wynika to ze zmiany algorytmu, według którego naliczane są środki dla poszczególnych oddziałów NFZ. Marszałek Adam Struzik uznał też, że w gronie samorządowców i bankowców należałoby poruszyć kwestię dotyczącą sposobu dokonywania analizy kondycji jst. Do tej pory jest ona przygotowywana w oparciu o takie same kryteria, jak analiza przedsiębiorstw.

  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc

Liczba wyświetleń: 660

powrót