Aktualności

IV Europejskie Forum Gospodarcze

2011.11.09 15:20 , aktualizacja: 2012.02.24 09:44

Autor: opr.Agnieszka Stabińska, Arleta Dębkowska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Atrakcyjność inwestycyjna regionów to temat przewodni IV Europejskiego Forum Gospodarczego - łódzkie 2011, na którym 9 listopada br. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Głównym tematem rozmów było omówienie osiągnięć regionów zaproszonych do współpracy w dziedzinie bio- i nanotechnologii oraz kierunków i szans rozwoju innowacyjnych sektorów i nowoczesnych technologii. Zainaugurowano także działalność Środkowo-Europejskiego Konsorcjum Bioregionów, które stwarza dużą szansę połączenia zespołów badawczych działających do tej pory osobno w sieć współpracy przynoszącej wymierne korzyści dla całego kraju.

 

- Baza badawczo-naukowa, wyspecjalizowana kadra i doświadczenie Mazowsza z pewnością umożliwią realizację wielu ważnych projektów w zakresie bio i nanotechnologii. Mamy nadzieję, że zintegrowane działania naszych regionów będą sprzyjać tworzeniu lepszych warunków do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, wspomagać procesy inwestycyjne, ułatwiać rozwój i komercjalizację innowacyjnych produktów oraz przyczynią się do zacieśnienia kontaktów na styku nauki i biznesu. Wspólnie, dzięki efektywnej współpracy w tych dziedzinach mamy możliwość stać się silnym centrum innowacji, konkurencyjnym na scenie Unii Europejskiej – podkreślił w swoim wystąpieniu wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski. Województwo mazowieckie posiada jeden z największych potencjałów rozwojowych w Europie Środkowo-Wschodniej, uczestniczy też aktywnie w inicjatywach związanych z rozwojem innowacji, wykazując chęć stałej współpracy ze wszystkimi regionami, które dążą do wzrostu innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy – dodał.

 

Podczas konferencji omówiono także rolę obszarów metropolitalnych w rozwoju regionów, rozwój branży Business Process Outsourcing w Polsce oraz nowoczesnych technologii, a także politykę klastrową. Zaprezentowano również nowy okres programowania w kontekście finansowania przedsiębiorczości. Wzorem lat ubiegłych zorganizowano również  salony branżowe poświęcone strategicznym branżom regionu łódzkiego.

 

EFG 2011 skierowane było do przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej, przedsiębiorców polskich i zagranicznych, jak również reprezentantów instytucji europejskich, w tym przedstawicieli regionów partnerskich.

 


Przykłady projektów Mazowsza, które wpisują się w tematykę bio- i nanotechnologii:

- Centrum Mikro- i Nanotechnologii (MINOS) – przedsięwzięcie na skalę krajową. Poprzez modernizację istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz jej uzupełnienie utworzone zostanie centrum oferujące najnowocześniejsze technologie, które zapewni możliwość prowadzenia badań oraz transferu wyników prac badawczo-rozwojowych do gospodarki;

-Centrum Grafenu i Innowacyjności Nanotechnologii – projekt realizowany przez Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych. Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia potencjału naukowo-badawczego regionu;

- Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) – jedno z największych przedsięwzięć biomedycznych i biotechnologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Projekt jest realizowany przez Konsorcjum współtworzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Warszawską oraz 7 Instytutów PAN. W jego ramach powstanie w Warszawie ośrodek naukowy, składający się ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów badawczych, w których prowadzone będą badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w szczególności: chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych ze starzeniem się.

  • fot.Leszek Baranowski
  • fot.Leszek Baranowski
  • fot.Leszek Baranowski
  • fot.Leszek Baranowski
  • fot.Leszek Baranowski

Liczba wyświetleń: 537

powrót