Aktualności

Październikowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2011.10.25 09:20 , aktualizacja: 2012.02.24 10:09

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska

24 października br. podczas posiedzenia Sejmiku radni województwa mazowieckiego nadali Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Mazowsza” oraz zgodzili się m.in. na zainicjowanie współpracy województwa mazowieckiego oraz członków Polskiego Konsorcjum Bioregionów z wybranymi partnerami Europy Środkowej w zakresie bio i nanotechnologii.

 

Posiedzenie rozpoczęto od złożenia podziękowań za dotychczasową współpracę radnym Małgorzacie Gosiewskiej, Marcinowi Kierwińskiemu, Zbigniewowi Kuźmiukowi, Jackowi Sasinowi oraz Marcinowi Święcickiemu, którzy zasiądą w ławach Sejmu RP oraz Markowi Martynowskiemu, który zdobył mandat Senatora RP. W związku z rezygnacją Marcina Kierwińskiego z funkcji wicemarszałka dokonano także zmian w składzie Zarządu Województwa Mazowieckiego. Funkcję wicemarszałka powierzono Leszkowi Ruszczykowi, a na członka zarządu wybrano Wiesława Raboszuka.

 

Podczas obrad radni zdecydowali o nadaniu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Mazowsza” trzem wybitnym mieszkańcom województwa: Pawłowi Jaskanisowi, prof. Andrzejowi Kolasie oraz prof. Henrykowi Samsonowiczowi. Zgodzono się także na zainicjowanie współpracy województwa mazowieckiego oraz członków Polskiego Konsorcjum Bioregionów z wybranymi partnerami Europy Środkowej w zakresie bio i nanotechnologii. Mazowsze wkrótce stanie się partnerem konsorcjum, którego zadaniem jest m.in.: wspólna promocja, przyciąganie inwestorów i współpraca przy pozyskiwaniu środków na przedsięwzięcia związane z tą dziedziną nauki.

 

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy rodzinnej nałożyła na marszałka województwa nowe obowiązki, takie jak utworzenie Wojewódzkich Ośrodków Adopcyjnych, prowadzenie interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Zadania te realizować będzie Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. W związku z tym radni przyjęli nowy statut tej jednostki. Zmiany statutowe objęły również Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, w struktury którego włączono Dom Muzyki – Integracyjny Dom Pracy Twórczej.

 

Przyjęto też wiele uchwał. Wśród nich – dotyczące zmian w budżecie województwa na 2011 rok, „Regulaminu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego” oraz wyrażenia zgody Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie na udostępnienie oddziałów szpitalnych Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu.

Liczba wyświetleń: 2027

powrót