Aktualności

Jak promować polskie regionalne specjały?

2011.09.29 12:20 , aktualizacja: 2012.02.24 12:28

Autor: Arleta Dębkowska, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

fot. Grzegorz Rogiński,...
fot. Grzegorz Rogiński,...

28 września br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie z producentami regionalnych specjałów i samorządowcami. Dyskutowano o planowanych zmianach w przepisach, które ograniczają obecnie działalność wytwórców. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.

 

W ciągu dwóch tygodni ma być przygotowany raport o wstępnych założeniach zmian dotyczących dostosowania polskich przepisów do wymagań UE w taki sposób, aby dać regionalnym producentom możliwie największą swobodę.

 

Trzeba dokładnie przeanalizować przepisy krajowe, by w efekcie nowe uregulowania prawne były przyjazne dla regionalnej produkcji żywności. Planowane jest również zmniejszenie kontroli i kar nakładanych na lokalnych wytwórców z powodu niedostosowania wymagań do norm unijnych. Jak podkreślono, Polska dopiero rozpoczyna promowanie swoich regionalnych produktów żywieniowych. Mamy dużo do zaoferowania, dlatego warto już dziś zastanowić się nad umożliwiającymi rozwój, korzystnymi uwarunkowaniami prawnymi.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego jest członkiem Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, której celem jest rozpowszechnianie wysokiej klasy żywności wytwarzanej w oparciu o lokalne zasoby surowcowe. W ramach współpracy, regiony realizują działania, które mają na celu promocję i poprawę jakości regionalnej żywności oraz wzmocnienie regionalnej tożsamości. Producenci muszą spełniać kryteria dla produktów i potraw uznanych za żywność lokalnego pochodzenia. Regionalne Dziedzictwo Kulinarne jest ideą, która służyć ma także wychodzeniu naprzeciw potrzebom konsumentów, zacieśnianiu współpracy pomiędzy lokalnymi producentami żywności, restauracjami i regionami, a także wymianie wiedzy pomiędzy regionami członkowskimi. Dotychczas w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze uczestniczy 35 jednostek z regionu – ponad 200 produktów uzyskało możliwość promocji, używając logo Dziedzictwo Kulinarne Mazowsze.

Liczba wyświetleń: 425

powrót