Aktualności

Podsumowanie pierwszego półrocza funkcjonowania szpitali jako spółek

2011.09.13 16:15 , aktualizacja: 2012.02.29 07:50

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

fot. arch. UMWM
fot. arch. UMWM

Równowaga finansowa, poszerzenie oferty dla pacjentów, zwiększenie liczby przyjęć, lepsza organizacja pracy i większe zaangażowanie pracowników – tak podsumowali 13 września br. pierwsze półrocze prezesi przekształconych w spółki szpitali.

 

W pierwszej kolejności wybraliśmy do przekształcenia Mazowiecki Szpital Wojewódzki oraz Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER, ponieważ były obarczone dużym zadłużeniem, ale również dlatego, że dyrekcja obu placówek była gotowa zmierzyć się z takim wyzwaniem. To, co dziś dla mnie najważniejsze, to fakt, że w obu szpitalach po zmianach nastąpił wyraźny wzrost udzielanych świadczeń. Drugi budujący efekt – to oczywiście pozytywny wynik finansowy – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

W lipcu 2009 roku władze Mazowsza podjęły decyzję o przekształceniu pięciu szpitali: Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa STOCER w Konstancinie Jeziornie, Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Siedlcach. Przesłanki do przekształcenia były różne. Od konieczności odcięcia balastu, jakim jest zadłużenie, z czym mamy do czynienia w przypadku szpitala bródnowskiego czy STOCERa, aż do stworzenia nowych możliwości rozwoju.

 

Wojewódzki Szpital Bródnowski rozpoczął funkcjonowanie jako spółka od 1 stycznia br., Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie – od 1 kwietnia br. W obu przypadkach pierwsze analizy finansowe pokazują, że poprawiła się kondycja finansowa placówek. Pozwala to patrzeć optymistycznie na efekty wprowadzanych zmian – podkreślił wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Pierwsze półrocze działalności Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie zakończyło się wzrostem liczby udzielanych świadczeń i poprawą sytuacji finansowej. Efekty zmian najlepiej obrazują dane statystyczne porównujące pierwsze półrocze 2010 r. z pierwszym półroczem 2011 r. Liczba hospitalizacji zwiększyła się o 842 (na dzień 30.06.2010 r. – 12 637, na dzień 30.06.2011 r. – 13 479). Liczba porad ambulatoryjnych wzrosła o 9483 (na dzień 30.06.2010 r. – 76 131, na dzień 30.06.2011 r. – 85 614).

 

Ustabilizowała się także sytuacja finansowa szpitala. Pierwsze półrocze zakończyło się zyskiem na poziomie blisko 400 tysięcy złotych. W analogicznym okresie 2010 roku szpital miał 13,7 mln zł straty.

 

Poprawa finansowa wynika nie tylko z faktu, że przekształcenie pozwoliło samorządowi województwa przejąć dług szpitala, ale także z poszerzenia zakresu świadczeń i zmian w zarządzaniu. Od momentu przekształcenia udało się zmniejszyć koszty prowadzenia działalności o blisko 8,5 mln zł.Tymczasem przychody w stosunku do analogicznego okresu w 2010 r. zwiększyły się o ok. 5,6 mln zł. Są to efekty zmian wprowadzanych przez zarząd spółki: pełnej mobilizacji lekarzy do wykonywania świadczeń medycznych poprzez powiązanie wynagrodzenia z liczbą wykonanych usług medycznych; wzmocnienia komunikacji dwustronnej zarząd – kadra medyczna, pracownicy; poszerzenia współpracy z przedstawicielami związków zawodowych; stałego monitorowanie potrzeb pacjentów i jakości obsługi; wdrożenia szczegółowej kontroli kosztów; optymalizacji wykorzystania sprzętu i aparatury medycznej; uzyskania korzystnych cen materiałów medycznych poprzez wyeliminowanie z ceny „kredytu kupieckiego” – terminowość płacenia spowodowała obniżenie cen; współpracy przy zmianach w spółce z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Pierwszy kwartał funkcjonowania Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji – STOCER zakończył się ustabilizowaniem sytuacji finansowej, racjonalizacją kosztów i wzrostem liczby udzielanych świadczeń. Spółka wypracowała z działalności podstawowej dodatni wynik finansowy.

 

Poprawiła się dostępność do świadczeń zdrowotnych. Zanotowano zwiększenie o 12 proc. liczby hospitalizacji stacjonarnych i o 9 proc. liczby leczonych w ramach oddziałów dziennych. Udzielono także większej liczby porad specjalistycznych – wzrost o 6 proc.

 

Wprowadzono umowy kontraktowe (cywilno-prawne), które uzależniły wysokość wynagrodzenia lekarzy od wykonanej przez nich pracy, czyli od liczby zabiegów i konsultacji specjalistycznych. Efektem tych zmian jest zwiększenie liczby wykonanych zabiegów z zakresu neuroortopedii z 800 w całym 2010 roku do blisko 800 według stanu na dzień 31.08.2011 r.

 

Inne zmiany wprowadzone przez zarząd w pierwszym okresie funkcjonowania spółki to: wdrożenie zmian restrukturyzacyjnych, uproszczeniem struktury organizacyjnej (scalenie oddziałów rehabilitacyjnych); wprowadzenie outsourcingu usług pomocowych i sprzątania; zwiększanie efektywności pracy zatrudnionego personelu; pełne wykorzystanie zasobów sprzętowych i lokalowych; restrukturyzacja zatrudnienia.

Liczba wyświetleń: 996

powrót