Aktualności

Perspektywy współpracy Mazowsza z regionem partnerskim Saksonia-Anhalt

2011.07.15 11:35 , aktualizacja: 2012.02.27 14:11

Autor: Nina Małachowska, KM, Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • fot. Sven von Kozlowski
  • fot. Sven von Kozlowski
  • fot. Sven von Kozlowski
  • fot. Sven von Kozlowski

13 lipca br. w Brukseli spotkali się przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego z reprezentacją regionu partnerskiego Saksonii-Anhalt. Dyskutowano na temat dotychczasowej współpracy i omówiono kierunki dalszych działań służących obustronnemu rozwojowi.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali m.in. marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Marcin Kierwiński, Sekretarz Województwa-Dyrektor Urzędu  Waldemar Kuliński oraz skarbnik województwa Marek Miesztalski. W skład delegacji Saksonii-Anhalt weszli: premier Reiner Haseloff, Minister Spraw Zagranicznych Rainer Robra, Rzecznik Rządu Saksonii-Anhalt dr Franz Kadell oraz dyrektor reprezentacji regionu Saksonia-Anhalt przy UE Thomas Wobben.

 

Dla Regionu Saksonia-Anhalt Mazowsze jest jednym z najważniejszych partnerów strategicznych, a polska prezydencja w Radzie UE podniosła rangę spotkania. Współpraca województwa mazowieckiego i Saksonii-Anhalt została nawiązana w 2003 r. Podpisano wówczas deklarację wspólnych działań. Obecnie, potwierdzeniem modelowych relacji pomiędzy regionami są liczne, zakończone sukcesem, partnerskie projekty, zdobyte doświadczenie i wykształcone kadry, specjalizujące się w prowadzeniu bilateralnych przedsięwzięć.

 

Podczas spotkania omawiano sprawy istotne dla obydwu partnerów m.in. kwestię tzw. regionów przejściowych, do których zaliczają się Saksonia-Anhalt i Mazowsze. Uczestnicy debaty podkreślili chęć zaangażowania lokalnych władz w budowanie polityki spójności oraz koniczność współdecydowania o sytuacji regionów przejściowych w nowym programie finansowania na lata 2014-2020.

 

Ponadto omówiono kwestie przyszłych projektów w zakresie tworzenia sieci współpracy międzyregionalnej, wymiany doświadczeń, a także prowadzenia wspólnych inicjatyw informacyjnych i promocyjnych w takich dziedzinach jak konkurencyjność, zrównoważony rozwój, transport, badania czy innowacje. Fundusze na te przedsięwzięcia pochodzić mają z własnych programów operacyjnych, realizowanych w ramach inicjatyw międzyregionalnych (RPO WM 2007-2013, Krajowa Rezerwa Wykonania, środki przyznane Polsce przez Komisję Europejską w ramach tzw. dostosowania technicznego). Ważnym elementem partnerskich relacji jest również powołanie Komitetu Sterującego, podejmującego jednomyślnie decyzje w sprawie przygotowania wspólnego planu pracy, doboru projektów, jak również alokacji środków. Prace Komitetu będą odbywać się w oparciu o istniejące już, wypracowane procedury komunikacji. Rozpoczęcie współpracy międzyregionalnej w ramach RPO WM nastąpi po zatwierdzeniu przez KE projektu Programu.

 

Ostatnią omawianą kwestią były Dni Saksonii-Anhalt na Mazowszu oraz pomoc przy organizacji, którą zadeklarował Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Wydarzenie wstępnie planowane jest na październik br.

 

Po oficjalnym spotkaniu odbył  się Letni Festiwal Mazowsza i Saksonii-Anhalt, sprzyjający dalszym dyskusjom licznych przedstawicieli międzynarodowej społeczności, w tym najliczniej obecnej polskij i niemieckiej.

Liczba wyświetleń: 1116

powrót