Aktualności

Lipcowa sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2011.07.11 16:00 , aktualizacja: 2012.02.27 14:18

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 11 lipca br., przyjął dwa stanowiska oraz zmiany do projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi”. Radni zgodzili się także na połączenie SPZOZ dla Szkół Wyższych „PALMA” oraz SPZOZ „Lecznica Centrum” z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy „ATTIS” SPZOZ.

 

W przyjętym podczas obrad stanowisku radni województwa apelują o podjęcie szerokich działań, prowadzących do przywrócenia Polakom – obywatelom litewskim – prawa do nauczania języka polskiego w litewskich szkołach, analogicznie do praw Litwinów w Polsce. Oddzielnym stanowiskiem upamiętniono również ofiary ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej.

 

W efekcie prowadzonej dyskusji zgodzono się na rozszerzenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok o zadania z zakresu kultury i turystyki. Przeznaczono na ten cel w budżecie województwa dodatkowe 2 mln zł. Przyjęto także uchwałę w sprawie połączenia SPZOZ dla Szkół Wyższych „PALMA” oraz SPZOZ „Lecznica Centrum” z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy „ATTIS” SPZOZ. Dzięki konsolidacji powstanie silna, konkurencyjna placówka, zapewniająca szeroki dostęp do świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

 

Radni zgodzili się również na zainicjowanie działań na rzecz włączenia Kolegium Nauczycielskiego w Warszawie do Uniwersytetu Warszawskiego. Udzielono też upoważnienia Zarządowi Województwa Mazowieckiego upoważnienia do wystąpienia do ministra spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia o współpracy międzyregionalnej pomiędzy Sejmikiem Województwa Mazowieckiego a Radą Obwodu Odesskiego. Radni wyrazili zgodę na nabycie od Instytucji Filmowej „Max-Film” 100 proc. udziałów w spółce „Centrum Praha”. Przyjęli też zmiany w uchwale budżetowej na 2011 rok oraz w uchwale w sprawie utworzenia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i nadania jej statutu.

 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska

Liczba wyświetleń: 2343

powrót