Aktualności

Wyższy komfort leczenia w Rudce

2011.07.01 10:35 , aktualizacja: 2012.02.27 15:00

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

30 czerwca br., w siedzibie Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr. Teodora Dunina w Rudce odbyła się uroczystość oddania do użytku dwóch bardzo ważnych projektów inwestycyjnych realizowanych na przełomie 2010 i 2011 roku.

 

Zespół, w wyniku wieloletnich starań, w roku 2010 zmodernizował pochodzącą z lat 60 mocno wyeksploatowaną stację uzdatniania wody. Konieczność modernizacji wynikała z przestarzałej technologii skutkującej dużymi przekroczeniami dopuszczalnych parametrów w zakresie zawartości związków żelaza i manganu. Inwestycję o wartości ponad 1,4 mln zł sfinansowali wspólnie Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Kolejną istotną inicjatywą jest systematyczna rozbudowa infrastruktury informatycznej placówki. Rokrocznie w ramach wygospodarowywanych środków własnych, jak również pozyskiwanych z różnych źródeł, w tym ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, szpital doposażany jest w nowe technologie usprawniające funkcjonującą infrastrukturę.

 

W pierwszym półroczu 2010 roku SSZZOZ w Rudce zmodernizował serwerownię oraz wykonał szkielet sieci światłowodowej o wartości 78 tys. zł - wyremontowano pomieszczenia, doposażono w urządzenie konsolidujące usługi zabezpieczające styk sieci wewnętrznej z Internetem oraz urządzenie podtrzymujące stałe zasilanie elektryczne i wykonanie instalacji antywłamaniowej. W ostatnim kwartale 2010 roku w ramach dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego został zakupiony aparat RTG ze stanowiskiem do zdjęć (kostnych, płucnych), stanowiskiem do prześwietleń oraz systemem cyfrowego obrazowania. Koszt zakupu aparatury i dostosowania pomieszczeń to niemal 790 tys. zł. Dodatkowo aparat ten został w pierwszym kwartale 2011 roku zinformatyzowany, by do roku 2014 uzyskać możliwość prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej leczonych pacjentów. Projekt o wartości prawie 2 mln zł. współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2007-2013 oraz budżetu województwa mazowieckiego.

 

Podczas uroczystości przekazania inwestycji do użytku Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski. Gratulując władzom placówki sprawnie przeprowadzonych prac, podkreślił, że Samorząd Województwa Mazowieckiego od lat dokłada wszelkich starań, by systematycznie podnosić jakość i dostępność świadczonych usług medycznych w podległych placówkach, wspierając finansowo procesy inwestycyjne w zakresie zakupu sprzętu i unowocześniania obiektów.

  • fot. Archiwum SSZZOZ w...
  • fot. Archiwum SSZZOZ w...
  • fot. Archiwum SSZZOZ w...
  • fot. Archiwum SSZZOZ w...
  • fot. Archiwum SSZZOZ w...
  • fot. Archiwum SSZZOZ w...

Liczba wyświetleń: 950

powrót