Aktualności

Posiedzenie Mazowieckiej Rady Zdrowia Psychicznego

2011.06.30 13:50 , aktualizacja: 2012.02.27 15:04

Autor: Anna Wiśniewska, Departament Zdrowia, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

29 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie po raz pierwszy obradowała Mazowiecka Rada Zdrowia Psychicznego. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Zadaniem powołanej uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Rady jest opracowanie, koordynacja i monitorowanie realizacji Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, opartego na wytycznych Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego. W skład Rady weszli przedstawiciele organizacji i instytucji uczestniczących w kreowaniu polityki z zakresu ochrony zdrowia psychicznego oraz sprawujących opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi: Zarządu Województwa Mazowieckiego, Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, samorządu powiatowego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii, placówek realizujących zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego działających na terenie województwa mazowieckiego, pozarządowych organizacji samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, a także Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć współpracy i pomocy w opracowaniu Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Ponadto członkowie Rady otrzymali do zaopiniowania, opracowane przez Departament Zdrowia, założenia do Mazowieckiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

  • fot. Elwira Kasprzak
  • fot. Elwira Kasprzak
  • fot. Elwira Kasprzak
  • fot. Elwira Kasprzak

Liczba wyświetleń: 1408

powrót