Aktualności

Siedem lat Polski w Unii Europejskiej

2011.06.28 15:45 , aktualizacja: 2012.02.27 15:05

Autor: oprac. Iwona Dybowska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Od 1 maja 2004 roku, na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego, Polska jest członkiem Unii Europejskiej. O dotychczasowych doświadczeniach związanych z członkostwem oraz perspektywach rozwoju dyskutowano podczas V Seminarium Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu, które odbyło się 28 czerwca br. w Warszawie, wziął udział m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

„Siedem lat Polski w Unii Europejskiej. Doświadczenia dla Mazowsza i regionu płockiego” to temat przewodni konferencji, która stała się okazją do zaprezentowania stosowanych praktyk, wymiany spostrzeżeń i wyznaczenia nowych kierunków rozwoju. Omówiono m.in. zmiany struktury sektorowej gospodarki Mazowsza po akcesji Polski do UE. Sporo uwagi poświęcono osiągnięciom i pozycji, jakie udało się wypracować na przestrzeni oststnich lat, Towarzystwa Naukowego Płockiego, a na przykładzie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica przybliżono założenia projektów społecznych realizowanych przez uczelnie wyższe w regionie płockim. Goście konferencji dyskutowali również nad metodami aktywizacji i reintegracji osób wykluczonych społecznie i zawodowo.

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, podczas wystąpienia, zaprezentował skutki wejścia Polski do UE dla regionu Mazowsza. Podkreślił, że członkostwo to nie tylko obowiązki, ale też nowe możliwości finansowania planowanych inwestycji. Marszałek przybliżył główne założenia realizowanych w regionie płockim oraz na całym Mazowszu programów. Dodał, że niewątpliwym osiągnięciem jest dynamizacja rozwoju województwa oraz rozwinięcie międzynarodowych, partnerskich relacji. Marszałek podkreślił jednak, że brak funduszy europejskich może zahamować tak szybki postęp w regionie. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego jest zwolennikiem rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski, która daje nadzieję na utworzenie tzw. regionów przejściowych, czyli takich, których PKB wynosi od 75 do 90% średniej unijnej. Rozwiązanie to byłoby korzystne dla Mazowsza, które mogłoby liczyć na dalsze dotacje z Brukseli. Po siedmiu latach członkostwa jesteśmy postrzegani jako atrakcyjny i konkurencyjny region. I chociaż wciąż jest wiele do zrobienia, warto podtrzymywać tę tendencję – podsumował marszałek.

  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska
  • fot. Iwona Dybowska

Liczba wyświetleń: 912

powrót