Aktualności

Konferencja pt. „Małopolski pracodawca: Zatrudnię...”

2011.06.20 12:15 , aktualizacja: 2012.02.28 09:17

Autor: Joanna Nieborek, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

17 czerwca br. w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Małopolski pracodawca: Zatrudnię…”, zorganizowana przez Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski.

 

Uczestnicy zapoznali się z wynikami badań dotyczących zapotrzebowania na pracowników, zawody i kwalifikacje. Spotkanie było również okazją do podsumowania 5 lat działalności Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji.

 

Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne: „Wyniki badań a decyzje”, „Czego brakuje pracodawcom na rynku pracy?” oraz „Zapotrzebowanie na zawody – jak to robią inni w Europie”. Każdy z bloków składał się z dwóch prezentacji oraz panelu dyskusyjnego.

 

W pierwszej części działalność Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji przedstawiono w kontekście potrzeb informacyjnych Samorządu Województwa Małopolskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Uczestnicy panelu – osoby kierujące instytucjami ważnymi dla rozwoju edukacji i rynku pracy, podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania wyników badań przy podejmowaniu decyzji. 

 

Następnie prelegenci zaprezentowali wyniki badania zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców oraz badań struktury kompetencji na polskim rynku pracy, prowadzonych w ramach projektu „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się m.in., jacy pracownicy byli najbardziej pożądani na rynku pracy w 2010 roku, w jakich zawodach pracodawcy mieli problemy z rekrutacją i dlaczego oraz jakim potencjałem dysponują firmy szkoleniowe. Uzupełnieniem wyników badań były panelowe wypowiedzi przedstawicieli instytucji szkoleniowych, agencji zatrudnienia i pracodawców.

 

Na koniec zgromadzeni zapoznali się z metodami prognozowania zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje, jakie stosuje się w Finlandii i Czechach. W panelu omówiono m.in. zalety i wady stosowania metod jakościowych i ilościowych w badaniach kompetencji pracowników, możliwości współpracy międzynarodowej na tym polu oraz porównywania danych.

  • fot. Archiwum UMWM

Liczba wyświetleń: 683

powrót