Aktualności

Posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości

2011.06.17 15:05 , aktualizacja: 2012.02.28 09:21

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

17 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. Przedsiębiorczości. Obradom przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Głównym tematem spotkania była restrukturyzacja i przebieg procesu przekształceń własnościowych w Zakładach Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.  W rozmowach uczestniczyli m.in. prezesi przekształconych placówek: Teresa Bogiel z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. i Wojciech Kaszyński z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o.o. Szczegółowo omówiono kierunki dalszych działań, dotychczasowe doświadczenia i perspektywy tych jednostek.

 

Kolejnym dyskutowanym tematem były plany ogłaszania konkursów dla przedsiębiorców i otoczenia biznesu w ramach RPO WM 2007 – 2013 oraz z regionalnego komponentu PO KL. Prognozy dotyczące naborów wniosków i realizacji konkursów przedstawiła dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Agnieszka Rypińska, a w dyskusji uczestniczyli również przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc
  • fot. Łukasz Welenc

Liczba wyświetleń: 1041

powrót